NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

Pietinėje Vilniaus dalyje daugės gyventojų ir sąlygų verslui

Kategorija:

Miestas:

Vidaus reikalų ministerija skyrė finansavimą viešųjų erdvių pietinėje Vilniaus dalyje sutvarkymo projektui. Įgyvendinus projektą šioje sostinės dalyje bus sudarytos sąlygos gyventojų koncentracijos didėjimui ir verslo kūrimuisi bei plėtrai.

Vilniaus miesto pietinei teritorijai būdinga problema – nepakankama gyventojų koncentracija, dėl ko nėra sąlygų smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi bei plėtrai. Minėta problema yra ir dėl to, kad šioje teritorijoje esančios viešosios infrastruktūros būklė nėra pakankama kokybiškam gyvenimui, bendruomeninei bei komercinei veiklai.

Problemai spręsti Vilniaus miesto savivaldybė inicijavo projektą „Viešųjų erdvių tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių“. Projekto tikslas – sukurti geresnes sąlygas gyventojų užimtumui ir verslui Vilniaus mieste. Įgyvendinus projektą bus įrengti lietaus nuotekų šalinimo ir gatvių apšvietimo tinklai, šaligatviai, Turgaus aikštė, suformuoti želdiniai, įrengta mažosios architektūros elementų (šiukšliadėžių, suoliukų ir pan.).

Pietinėje sostinės teritorijoje bus atnaujinta apie 26 tūkst. kv. m. ploto atvira erdvė, kuri paskatins gyventojų koncentracijos teritorijoje didėjimą, verslo kūrimąsi ir plėtrą. Įgyvendinus projektą pagerės sąlygos verslo kūrimuisi ir plėtrai, nekilnojamo turto vystymui bei jo kainų augimui, padidės gyvenamosios aplinkos kokybė, padidės gyventojų užimtumas.

Projekto įgyvendinimui skirta bemaž 1,9 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 1,7 mln. eurų – Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“. Šiai priemonei finansuoti iš viso skirta iki 150,7 mln. eurų, iš kurių bemaž 138,5 mln. eurų – ES fondų lėšos.

www.vrm.lt


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Reklama