NAUJIENOS

Per stebuklą išlikęs vienintelis toks Lietuvoje Kuršėnų dvaras liepos 6-ąją atsiveria visuomenei

Kategorija:

Miestas:
2021 metų liepos 6-oji įeis į Lietuvos pilių ir dvarų istoriją išskirtiniu įvykiu – duris visuomenei atveria po renovacijos, o iš tiesų – nuo visiškos pražūties išgelbėtas vienintelis Lietuvoje išlikęs leno teisę turėjęs XIX amžiaus pradžios medinės architektūros šedevras – Kuršėnų dvaras! Naikinti ir nykę, apliesti ir naudoti ne pagal paskirtį Kuršėnų dvaro rūmai atkurti išlaikant visas nuo 1812 metų mūsų dienas pasiekusias medines architektūros ir interjero detales! Kito tokio XIX amžiaus pradžios medinės architektūros perlo niekur daugiau Lietuvoje nepavyko išsaugoti – tik Kuršėnuose! Atvykite pamatyti ir prisiliesti prie XIX amžiaus pradžios šedevro!Vienintelis toks ir dar menantis Lietuvos didžiuosius kunigaikščius

Kuršėnų dvaras yra išskirtinis tuo, jog mūsų dienas pasiekė kaip vienintelis Lietuvoje išlikęs amžiną leno teisę (turtas priklauso giminei iki tol, kol yra gyvų paveldėtojų) turėjęs XIX amžiaus pradžios medinės architektūros dvaras, kurio nuosavybės forma ir valdų dydis išliko nepakitęs beveik 300 metų – nuo 1564-ųjų iki 1922 metų žemės reformos. (Kuršėnų dvaras nuo XV a. priklausė Lietuvos didiesiems kunigaikščiams. XVI a. viduryje Žygimantas Augustas Kuršėnus dovanojo Polocko pilininkui Jurgiui Mykolui Despot-Zenovičiui. 1621 m. dvaras atiteko Lietuvos didžiosios kunigaikštystės raštininkui ir paiždininkiui Steponui Pacui, kuris Kuršėnus valdė dešimtmetį ir tada pardavė didikams Gruževskiams, kurių giminė Kuršėnus valdė apie 300 metų.Dabartiniai Kuršėnų dvaro rūmai pastatyti 1812 metais – vos per metus! 1811 m. pavasarį į Kuršėnus atvyko meistras iš Rytprūsių – dailidė Joanas Rikė su savo pameistriais. Jie pastatė naujus Kuršėnų dvaro rūmus, suremontavo apgriuvusį „bravorą“, karčemą, perstatė sodininko namelį, koplyčią, suremontavo kitus pastatus.Ir dvaras suklestėjo! Buvo sutvarkytas puikus peizažinis parkas, šalia Ventos iškastas tvenkinys, suformuota 70 metrų apskrita pieva, apsodinta medžių eile. Ūkis ėmėsi auginti grynaveislius galvijus, buvo pastatyta visoje Žemaitijoje išgarsėjusi sūrių gamykla. 1922-ųjų žemės reformos metu dvarui buvo palikta per 200 ha žemės.


Naikino žiaurūs likimo ir politikos išbandymai

Skaudžiausias periodas Kuršėnų dvarui ir visai Gruževskių giminei prasidėjo 1940-aisiais, kai dvaras buvo nacionalizuotas, o paskutinysis jo savininkas Jurgis Gruževskis sovietų valdžios buvo areštuotas ir kalintas. Antrojo pasaulinio karo metais jis buvo grįžęs į Kuršėnus, tačiau dvaro neatgavo, remiantis kai kuriais Kuršėnų dvaras šaltiniais, buvo išvežtas į koncentracijos stovyklą.

Sovietmečiu dvaro rūmų paskirtis keitėsi, čia buvo ir Kuršėnų tarybinio ūkio kontora ir gyvenamieji butai. Panaikinus Kuršėnų tarybinį ūkį, dalis dvaro pastatų perėjo Šiaulių rajono savivaldybės žinion. Vyko ilgas procesas, kol visi dvaro rūmai buvo atlaisvinti ir buvo galima rengtis kultūros paveldo pastato rekonstrukcijai. Dvaras buvo ėmęs nykti akyse, bet įvyko stebuklas ir šiandien Kuršėnų dvaro rūmai rekonstruoti bei prikelti naujam patraukliam kultūros  gyvenimui.

Sugrąžinta gyvastis ir garbė

Unikalus medinės architektūros Kuršėnų dvaras atkurtas su ypatinga meile ir kruopštumu. Pavyko išsaugoti, restauruoti daug medinio dekoro detalių, laiptus, išskirtinio rašto Baltosios salės lubas – daug smulkių ir stambių detalių rūmų viduje ir išorėje.

Apie tai parengta kultūros laida: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000156227/atspindziai-paveldo-kolekcija-kursenu-dvaro-rumai-isvenges-liudno-medines-architekturos-paveldo-likimo-vel-ziba-kursenu-deimantas?fbclid=IwAR251dPGXy7om8hd7xyVBaQtCbu2BYRhEnz_9kgHJtvODF4hIoeVWvfgsxk

2021 m. gegužės 21 dieną vykusiame Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos Valdybos susirinkime Kuršėnų dvaras priimtas nariu į Lietuvos pilių ir dvarų asociaciją.

Liepos 6-ąją 17 valandą visus kviečiame į unikalaus visoje Lietuvoje – Kuršėnų dvaro rūmų atvėrimo šventę! Drauge paminėsime ir Valstybės – Karaliaus Mindaugo Karūnavimo dieną, dalyvausime Šiaulių rajono garbės piliečio regalijų įteikimo ceremonijoje bei drauge ir vieningai su viso pasaulio lietuviais giedosime Tautinę giesmę!Šiaulių rajono savivaldybės informacija
Šventės programa
Linos Šukienės, Ritos Žadeikytės nuotraukos
 

Pėstute po Oslą

Pėstute po Oslą

Yra pasaulyje vietų, į kurias maga sugrįžti dar ir dar. Neįmanoma pažinti milijoninio miesto per vieną dvi dienas. O geriausiai fiksuoti nuostabius objektus – žingsniuojant pėstute. Dievo ir žmogaus kūrybos didybe dvelkianti...

Suraskite Alytaus voveraites

Suraskite Alytaus voveraites

Alytaus miesto sode, Kurorto ir Jaunimo parkuose visada pilna vikrių voveraičių, kurios džiugina kiekvieną praeivį. Paskutiniame yra net atskiras voveraičių parkelis. Kai kurios šėlstančios voveraitės gana drąsios ir draugiškos,...


Reklama