Pensija, kuri „džiugina“!
  NAUJIENOS

Pensija, kuri „džiugina“!

Kategorija:

Taip teigia bankų portaluose skanduojamos reklamos. Privačių pensijų fondų skleidžiama informacija piešia būsimų pensininkų ateitį šviesiomis spalvomis – Jūsų pensija bus didesnė bet kokiu atveju! Jei esate turtingas – nesidalinsite su vargšais. Jei uždirbate mažiau už vidutinį atlyginimą – irgi gerai, nes Jums primokės valstybė.

Tačiau abejojama, ar kaupdami pensijas privačiuose kaupiamuosiuose fonduose tikrai esami ir būsimi pensininkai gyvens oriai.

Nuo ko viskas prasidėjo?

Yra to­kia or­ga­ni­za­ci­ja – Pa­sau­lio ban­kas, ku­rio būs­ti­nė yra Niu­jor­ke. Šis bankas pa­ta­ria visoms vals­ty­bėms, kaip rei­kia dirb­ti ir gy­ven­ti. Tie­sa, jis pa­ta­ri­mų ne­duo­da Jung­ti­nėms Ame­ri­kos Vals­ti­joms. Tai­gi, Pa­sau­lio ban­kas pa­ren­gė spe­cia­lų, tik buvusioms so­cia­lis­ti­nėms ša­lims skir­tą pro­jek­tą. Pagal re­ko­men­daciją, to­se vals­ty­bė­se būtinai  turi bū­ti įdieg­ti pri­va­tūs kau­pia­mie­ji fon­dai. Svarbu pabrėžti, kad pa­siū­ly­mas gimė, at­si­žvelgiant į šių ša­lių mentalitetą. O men­ta­li­te­tas toks, kad tai, ką siū­lo Va­ka­rai, yra ge­rai ir, pasidavus „bandos“ jausmui, rei­kia tai pri­im­ti. Ką Lie­tu­va ir pa­da­rė.

Pasekmės tokios, kad  dabar žmonės įspausti į kampą. Beliko mažiau nei mėnuo, kai gyventojai turi apsispręsti, kaip kaupti savo pensiją. Tačiau apsisprendusiųjų – tik pusė. Kodėl?

Uždirbantis vidutinį darbo užmokestį ir dalyvaudamas II pakopos pensijų fonduose nuo pat pradžios, t. y. daugiau negu 9 metus,  žmogus sukaupė kiek daugiau  negu 8000 litų. Lyginant su „SoDros“ pervedimais, kurie per tą patį laikotarpį sudarė bemaž 7000 litų, fondų valdytojų darbo vaisiai atrodo menki. Taigi, tikėtis pasakiško (ir ilgalaikio!) santaupų užaugimo tikrai neverta.

Kita vertus, net vidutines pajamas gaunančiam žmogui sukaupti sumą  periodinei pensijai gauti beveik neįmanoma. Šiuo metu išeinant į pensiją, reikia fondo sąskaitoje turėti virš 30000 litų!

Jei visada uždirbsite itin daug ir jei Jums labai pasiseks neprarasti santaupų pensijų fonde, Jūsų laukia dar viena „maloni“ žinia. Žmonės nežino, jog  privačiai sukaupę 50 000 litų, gali tikėtis tik apie 200 litų papildomos išmokos per mėnesį. Beje, ši išmoka liks fiksuota, nesvarbu, kokia bebūtų infliacija.

Taigi, dauguma žmonių, gaunančių vidutines ir mažas pajamas, tiesiog susimažins savo pensiją. Nes „Sodros“ pensijos dalis sumažinama daugiau, negu pervedama į fondus. Apie kažkokias užtikrintas pajamas senatvėje nė kalbos negali būti.

Apsidairykime aplink: Vengrijoje, Lenkijoje ir Rusijoje privačių pensijų kaupimas nepasiteisino, kartu sukėlė ir politines krizes. Tačiau ar tai svarbu Pasaulio banko ekspertams?  Ne, jiems tai – nesvarbu. Nerūpi ir tai, kad valstybė skolinasi mūsų sąskaita tam, kad galėtų sumokėti privatiems kaupiamiesiems fondams, taip sudarydama užburtą ratą.

Finansų ministerija sako – pinigų pensijoms didinti nėra. Tačiau, kuomet svarstomas Lietuvos biudžetas, pasirinktas vėl kitas kelias. Pinigus skirti  kaupiamiesiems fondams, o ne pensijoms ir kitoms socialinėms išmokoms kelti.

Susidaro įspūdis, kad siekiama, jog kuo daugiau žmonių neturėtų teisingos informacijos apie pensijų kaupimą privačiai ir  kuo greičiau apsispręstų, nežinodami  kokios pasekmės jų laukia. Taip ir yra, dauguma žmonių net nežino, kokiu būdu jie jau kaupia pensijas. Galima būtų garantuoti, kad šio „sąmokslo“  kertinis akmuo yra ir žmonių įtikinėjimas, ir painiai  pateikiama informacija. Pažadų praturtėti pardavinėjimas yra gerai apgalvotas lobistų veiksmas.

Šitaip įtikima, kad kažkur yra maišas pinigų, iš kurio galima lengva ranka žarstyti pinigus: ir esamiems pensininkams grąžinti sumažintas pensijas, ir dar ateities pensininkams jau dabar pradėti mokėti (t. y. kaupti pensijai, pervedant lėšas į privačius pensijų fondus).  Ir avys (esami pensininkai) sveikos, ir vilkai (pensijų fondų valdytojai) net labai sotūs. Viskas būtų labai gražu, išskyrus vieną „bet“. Tokio pinigų maišo nėra, tad belieka dvi galimybės. Pirma – toliau skurdinti sunkiausiai gyvenančius žmones ir maitinti senjorus pažadais apie kompensuojamas pensijas. Kita – užkrauti vidutines ir mažesnes pajamas gaunantiems dirbantiesiems prievolę mokėti už „gudresnių“ gyventojų pasirinktą pensijų kaupimą. Iš tikrųjų, mes tik apgaudinėjame patys save.

Kodėl turime bukai vadovautis primesta nuostata, kuri ypač naudinga komerciniams bankams ir draudikams? Juk galime patys apsispręsti, kol dar ne vėlu: ar tikėti akių dūmimu apie džiuginančią senatvę, ar vadovautis kitų šalių praktika, kuri parodė, kad toks kaupimas privačiuose pensijų fonduose nepasitvirtino.

Mečislovas Zasčiurinskas

Seimo narys


Reklama