NAUJIENOS

Pažintis su Emilijos Liegutės kūryba

Kategorija:

Miestas:
Vasario 22 d. Tiltų bibliotekos jaunieji skaitytojai literatūros popietėje „Mano
herojai vaikai ir gyvūnėliai“ susipažino su rašytojos Emilijos Liegutės kūryba. Rašytoja kuria
apsakymus ir apysakas, romanus, esė, pjeses, eilėraščius, pasakaites ir trumpus vaizdelius
įvairaus amžiaus skaitytojams. E. Liegutė yra Rašytojų sąjungos narė, už savo kūrybą
pelniusi kelis apdovanojimus. Iš Dzūkijos, Alytaus rajono, Skiturių kaimo kilusi rašytoja
išvakarėse paminėjo savo 90-ies metų jubiliejų.

Popietės metu buvo apžvelgta E. Liegutės knygų bibliografija. Skaitytojai plačiau
susipažino su vėlesnės kūrybos knygomis, esančiomis bibliotekoje: „Pas močiutę“, „Katulis“,
„Rudis, kuris tapo Džimu“, „Šuo Džimas – geras“, „Rudžiukė“, „Pasakutė apie brolį ir sesutę“.
Savo kūriniuose rašytoja pasakoja apie gyvenimą kaime, nuoširdų močiutės ir seniuko bendravimą

su anūkėmis Ingute ir Monikute, o taip pat aprašyti jų ištikimų draugų Katulio, Rudžio, kuris tapo
Džimu, bei jo draugų iš kosmoso – Oriono ir Rudžiukės kasdienybė ir nuotykiai. Savo knygose
rašytoja parodo, kas yra gražu ir teigiama, tiki, kad gėris visuomet turi atgarsį ne tik vaikų, bet ir jų
augintinių širdyse. Apysakose apie šunų pasaulį tikrovė persipina su fantazija. Kai visi miega, jie
kosminiu laivu gali pakilti virš žemės, susipažinti su žvaigždėmis ir planetomis, gyvenimu
kosmose, nugalėti pabaisas ir nedorėlius. Vaikus įtraukė linksmų ir žaismingų eilėraštukų knygelė
„Pasakutė apie brolį ir sesutę“, kurioje Adomėlis ir Simutė atvyksta į kaimą pas dzūkiškai kalbančią
močiutę. Jie įdėmiai klausėsi tarmiškai parašytų eilėraščių „Saldė“, „Grybų rauc“ ir bandė atspėti,
ką reiškia šiuose ir kituose eilėraščiuose pavartoti žodžiai: saldė, buza, grucė, lavkė, lepeška ir kt.
Įdomiausia buvo, kai reikėjo atlikti kūrybines užduotėles. Vaikai prisipažino, kad niekuomet
nebandė kurti eilėraščių, tad pradėjome paprasčiausiai, palikę kai kuriose E. Liegutės sukurtose
eilėraščių eilutėse neįrašytus paskutinius žodžius. Vaikams teliko pasukti galveles, kaip gražiai
surimuoti ir užbaigti eilutes. Ir jiems sekėsi gana gerai. Kiekvienas sueiliavo taip, kaip jam atrodė
tinkama, tada visiems perskaitė savo pabaigtą eilėraštį, o bibliotekininkė paskaitė, kaip eilėraštį
parašė rašytoja.

Pažintinis laikas su knyga praėjo linksmai ir kūrybingai, lavinant vaizduotę ir
gebėjimus, vaikai įgijo naujos patirties ir naujų žinių apie kūrybą.

Elena Žilinskienė

Trakų viešosios bibliotekos
Tiltų filialo vyr. bibliotekininkė
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama