NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

Patvirtinti pirmieji „startuolių“ projektai 16 tūkst. eurų paramai gauti

Kategorija:

Miestas:

Nacionalinė mokėjimo agentūra patvirtino pirmuosius paramos gavėjus, 2018 metų pabaigoje teikusius paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai paramos suma yra iki 16 tūkst. Eur.

Paramą šiuo NMA sprendimu numatyta skirti 25 pareiškėjams.

Planuojama, kad likusios paraiškos, teiktos pagal minėtąją veiklos sritį, bus baigtos vertinti iki vasario 21 d.

Pareiškėjus, kurių paraiškos dar yra vertinamos, NMA ragina būti aktyviais gavus paklausimus ir teikiant prašomą informaciją, nes tokiu būdu paraiškos bus įvertintos sparčiau.

Iš visų 440 NMA pateiktų paraiškų į pirmumo eilę pateko 323 paraiškos, surinkusios privalomus 45 atrankos balus. Atlikus minėtųjų 323 paraiškų atrankos vertinimą paaiškėjo, jog paramos lėšų pakanka 94 pareiškėjams, surinkusiems 55–65 atrankos balus.

Apskaičiuota, jog paramos užtenka ir daliai pareiškėjų, kurie surinko 50 atrankos balų. Tokį balų skaičių surinko 98 pareiškėjai. Dėl jų projektams reikalingų papildomų lėšų spręs Žemės ūkio ministerija.

Žemės ūkio ministerijos inf.


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama