NAUJIENOS

Pateikta žuvininkystės sektoriaus ataskaita

Kategorija:

Miestas:

Europos Komisijai pateikta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos  įgyvendinimo 2018–ųjų metinė ataskaita. Nuo šios programos pradžios iki praėjusių metų pabaigos buvo gauta daugiau nei 300 paraiškų už 45,8 mln. Eur, su paramos gavėjais pasirašyta 230 sutarčių už 32,7 mln. Eur,  o paramos gavėjams išmokėta beveik 14 mln. Eur.

Aktyviausiai paramos buvo prašyta kompensavimui dėl žinduolių ir paukščių padarytos žalos laimikiui – pagal šią priemonę yra gauta 119 paraiškų. Taip pat pagalba buvo teikiama norintiems investuoti į savo sužvejoto laimikio pridėtinės vertės kūrimą ar pagerinti sužvejoto laimikio kokybę – pateiktos 23 paraiškos. 47 paraiškos gautos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ ir 28 paraiškos pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“.

Daugiausiai paramos buvo prašoma pagal šias priemones: „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ – 7,202 mln. Eur, „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ – 10,291 mln. Eur ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ – 7,785 mln. Eur.

Pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ parama jau skirta 27 akvakultūros projektams. Devyniuose iš jų yra modernizuojami tvenkinių akvakultūros ūkiai, aštuoniolikoje numatoma plėsti gamybą uždarose akvakultūros sistemose. Įgyvendinus projektus planuojama papildomai užauginti daugiau nei 300 tonų afrikinių šamų ir upėtakių, taip pat ir kitų žuvų – eršketų, tilapijų, krevečių, vėžių ir dumblių. Pagal priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ parama buvo skirta 13 įmonių, iš kurių 7 užsiima akvakultūros gamyba.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama