NAUJIENOS

Pasveikinti Gedžiūnėlių tikintieji

Kategorija:

Miestas:
Gedžiūnėlių kaimo pasididžiavimas – Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia  – mini 100 metų sukaktį. Rugsėjo 19 d. šventinėse šv. Mišiose dalyvavo ir savivaldybės mero sveikinimus klebonui Vytautui Pūkui ir tikintiesiems perdavė savivaldybės mero pavaduotojas Juozas Rokas. Savivaldybės dovana bažnytėlei – ąžuolinė kėdė, kuri stovės šalia altoriaus.,,Mūsų kaimų bažnyčios – Dievo namai ir atminties saugotojos. Tai gyvenimo, tikėjimo ir meilės ženklai, be kurių neįsivaizduojamas gimtinės peizažas, senųjų tradicijų saugojimas ir tęstinumas. Šio gražaus ir visiems tikintiesiems prasmingo jubiliejaus proga sveikiname  kleboną Vytautą Pūką, Gedžiūnėlių tikinčiuosius, visus į gimtuosius namus ir į bažnytėlę sugrįžtančius vaikus, anūkus, kraštiečius. Stiprėkite Dievo ir žmonių meile, būkite vieningi ir bendruomeniški. Džiaugsmingos ir palaimintos Jums šventės!",– rašoma mero Justo Rasiko sveikinime. 1921 m. dabartinės bažnyčios vietoje buvo pastatyta koplyčia. 1939 m. į Gedžiūnėlius persikėlęs klebonas Petras Budra pradėjo statyti naują bažnyčią. Kunigo Karolio Gumbaragio pastangomis 1941 m. įkurta parapija, o 1943 m. pastatyta medinė bažnyčia, pritaikant senosios koplyčios pastatą.
 
parengė Lina Kovalevskienė,

Reklama