NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

Paskirstytos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti

Kategorija:

Miestas:
2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti Tauragės rajone  paskirstyti 72022 Eur (12010 Eur iš  Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir 60012 Eur  - iš valstybės biudžeto lėšų). Įgyvendinant projektus, bus siekiama neįgalių asmenų kokybiškos socialinės integracijos į visuomenės gyvenimą, skatinamas tarpusavio bendravimas, gerinama laisvalaikio praleidimo kokybė, plečiami socialiniai ryšiai bei mažinama negalią turinčių asmenų socialinė atskirtis.
 
Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu,  lėšos skirtos keturioms neįgaliųjų organizacijoms:
 
-          Tauragės rajono neįgaliųjų draugijai skirta 25022 Eur projektui „Tauragės rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 219 metų projektas“ įgyvendinti;
 
-          Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialui skirta 19000 Eur „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ įgyvendinti;
 
-          Viešajai įstaigai  „Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras“ skirta 14000 Eur „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 219 metų projektas“ įgyvendinti;
 
-          Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacijai skirta 14000 Eur „Galimybė ir tau“ įgyvendinti.

 
 Projektai vertinami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo‘‘.
 

 
Inesa Vaigauskienė
Kultūros skyriaus vyr. specialistė
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama