NAUJIENOS

Pasirašytas Europos plastiko paktas

Kategorija:

Miestas:

 Briuselyje Lietuva su kitomis 13 Europos valstybių pasirašė Europos plastiko paktą, skirtą kovai su vienkartinio plastiko gaminių ir pakuočių vartojimo keliamomis problemomis – tarša plastiko atliekomis ir sudėtingu jų tvarkymu.

Be mūsų šalies, palaikymą šio pakto iniciatyvai išreiškusios Danija, Suomija, Prancūzija, Švedija, Vokietija, Olandija, Belgija (Flandrija), Slovėnija, Portugalija, Ispanija, Italija, Graikija ir Latvija yra pasiryžusios skatinti nereikalingo plastiko naudojimo sumažinimą, pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir perdirbto plastiko naudojimą naujuose gaminiuose.

Kaip sakė Europos plastiko pakto pasirašyme dalyvavusi aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė, vienkartinio plastiko ir kitų jo gaminių vartojimo mažinimas, tvaraus vartojimo skatinimas ir visuomenės sąmoningumo didinimas yra vieni pagrindinių mūsų šalies atliekų tvarkymo strategijos tikslų.

Paktu siekiama, kad iki 2025 m. vienkartinių plastiko gaminių ir pakuočių iš žaliavinio plastiko naudojimas Europoje būtų mažinamas bent 20 proc., o visi šie teikiami rinkai gaminiai ir pakuotės, kiek įmanoma, būtų naudojami pakartotinai ir perdirbami. Taip pat siekiama, kad iki 2025 m. būtų perdirbama bent 25 proc. daugiau vienkartinių plastiko gaminių ir pakuočių, o naujuose gaminiuose ir pakuotėse būtų bent 30 proc. perdirbto plastiko. Paktu nustatyti įsipareigojimai yra ambicingesni nei ES teisės aktų numatyti reikalavimai – siekiai konkretesni, juos planuojama įgyvendinti greičiau. Tikslai yra savanoriški, jų neįvykdžius, sankcijos nenumatytos.

Lietuvoje, padedant verslui siekti Europos plastiko pakto tikslų, bus peržiūrima teisinė bazė ir planuojamos finansinės priemonės inovacijų ir perdirbimo srityje. Tikimasi, kad mūsų šalis, įgyvendindama šį paktą, lengviau įvykdys ir kitus ES žiedinės ekonomikos teisės aktų numatytus tikslus.

Strateginės komunikacijos skyrius


Reklama