NAUJIENOS

Pasirašyta Šilalės rajono piliečių chartija

Kategorija:

Miestas:
Šilalės rajono savivaldybėje pasirašyta Šilalės rajono piliečių chartija. Chartijos projektas skelbtas viešojoje erdvėje, jos turinys pristatytas ir ankstesnių susitikimų metu, tačiau prieš ją pasirašant, prof. dr. Rimantas Dapkus dar kartą apžvelgė  sutarties esmę ir kitą aktualią informaciją.
Pasirašymo ceremonijoje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius, Personalo ir ūkio skyriaus vedėja Vilma Kuzminskaitė, Šilalės rajono seniūnijų seniūnai ir seniūnijose išrinkti piliečių atstovai.
Kaip teigė svečias, šio projekto tikslas – gerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, taikant vieno langelio principą seniūnijose, bei užtikrinti nuolatinę paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą, taikant kokybės valdymo metodų įžvalgas Tauragės, Šilalės, Jurbarko rajonų ir Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Trumpai apžvelgtos Šilalės rajono savivaldybės administracijoje teikiamos paslaugos. Bendras pasitenkinimo Šilalės rajono savivaldybės teikiamomis paslaugomis vidurkis – 7,7. Jis žemesnis nei bendras Tauragės apskrities vidurkis – 8,1, tad tobulėti yra kur. Galima pasidžiaugti statybos ir infrastruktūros srities viešųjų paslaugų pasitenkinimo indeksu, kuris siekia 8,4 balo, kai apskrities indeksas siekia 8,2 balo. Kaip svarbiausias paslaugas rajono gyventojai įvardijo komunalinio ūkio, aplinkos tvarkymo ir seniūnijose teikiamas paslaugas. Vertindami Savivaldybės teikiamų paslaugų ir jų kokybės pokytį per paskutiniuosius 5 metus, 25,7 proc. apklaustųjų nurodė, jog kokybė pagerėjo, 67,2 proc. – pokyčių nepastebėjo ir 7,1 proc. apklaustųjų nurodė, jog teikiamų paslaugų kokybė pablogėjo.
Šioje chartijoje, kurią pasirašė Administracijos direktoriaus pavaduotojas O. Šarmavičius ir 9 seniūnijose išrinkti piliečių atstovai, įtvirtinti principai, vertybės, įsipareigojimai bei bendravimo ir bendradarbiavimo būdai, susiję su Šilalės rajono gyventojų gerovės kūrimu savivaldybės administracijai teikiant kokybiškas administracines bei viešąsias paslaugas.
Šilalės rajono piliečių chartiją galite rasti čia.
 
 
Rūta Janavičiūtė,
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai
 
 

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama