NAUJIENOS

Pasirašyta Lietuvos kariuomenės ir maltiečių bendradarbiavimo sutartis

Kategorija:

Miestas:
Gruodžio 7 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys susitiko su Maltos ordino pagalbos tarnybos generaline sekretore Dalia Kedavičiene ir organizacinės plėtros vadovu Edvinu Regelskiu.
 
Susitikimo metu pirmą kartą buvo pasirašyta Lietuvos kariuomenės ir maltiečių bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatyta ugdyti pilietinę visuomenę, didinti jos sąmoningumą, jaunimo socializaciją, puoselėti nacionalines vertybes, patriotiškumą ir pilietiškumą, gerinti visuomenės pasirengimą veikti ekstremaliosiomis situacijomis.
 
Šios sutarties pagrindu ateityje bus galima planuoti bendrus socialinius renginius, keistis visuomenei aktualia informacija, dalyvauti abiejų sutarties šalių renginiuose ir projektuose, skirtuose stiprinti visuomenės socialinį solidarumą, piliečių pasitikėjimą valstybe ir pilietinę atsakomybę. 
 
Kariuomenės vadas sakė, kad labai vertina ilgaamžę tarptautinę maltiečių organizacijos istoriją ir moralinius motyvus, kurių vedini šioje organizacijoje dirba ir savanoriauja daug įvairaus amžiaus ir kilmės žmonių, taip pat džiaugiasi, kad ši organizacija sėkmingai įsitvirtina ir Lietuvoje.
 
Jau ne vienerius metus tradiciškai advento laikotarpiu Lietuvos kariai padėdavo maltiečiams organizuoti  senelių paramos akciją „Maltiečių sriuba“, kurios tikslas – surinkti lėšų skurdžiai gyvenančių vienišų senelių globai ir maitinimui. Šiemet dėl Covid-19 pandemijos akcijos viešinimo renginiai nevyks, tačiau pati akcija nenutrūksta. Lietuvos gyventojai virtualiu būdu yra kviečiami ir raginami aukoti vienišų senelių globai ir maitinimui.
 
Maltiečių vadovė atkreipė dėmesį, kad ekstremalios situacijos susidarymas mūsų visuomenėje atveria naujas veiklos galimybes ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios gali prisijungti ar perimti iniciatyvą pagalbos teikimo procese, kai valstybės institucijos atlieka pirminę pagalbą ir koordinaciją.
 
Susitikimo metu buvo sutarta Lietuvos kariuomenės informaciniais kanalais viešinti ir palaikyti šiemet jau penkioliktą  kartą Maltiečių organizuojamą senelių paramos akciją „Maltiečių sriuba“, paraginti Lietuvos karių bendruomenę prisidėti prie šios visuomeninės labdaros.
 
 
mjr.Tomas Balkus
Lietuvos kariuomenės vado atstovas spaudai  
 

Reklama