NAUJIENOS

Pasaulinė Žemės diena rimtų aplinkosaugos iššūkių ir pozityvių galimybių perspektyvoje

Kategorija:

Miestas:

Kovo 20-oji – Pasauline Žemės diena, paskelbta pavasario lygiadienio proga – dienai ir nakčiai susilyginus visuose Žemės rutulio kampeliuose. Nuo šio momento dienos pradeda ilgėti, šviesus periodas, mūsų šiauriniame pusrutulyje aplenkia tamsą. 

Šią dieną kviečiama diskutuoti aplinkosauginėmis temomis ir raginama priimti palankius aplinkai sprendimus. Tai diena, kai kalbama apie mūsų planetai kylančius pavojus ir sprendimų paiešką, sprendžiant rimtus probleminius iššūkius. Atariamas visuomenės sąmoningumo ir darnios raidos būtinybė, kad veikla nebūtų nukreipta vien tik beatodairiškam ekonomikos ir pelno augimui, besaikiam vartotojiškumui ir patogumui užsitikrinti, neatsižvelgus į aplinką, planetą ir ateities  kartu perspektyvas. To pasekmes jaučiame vis stipriau ir grėsmingiau: kiekvienais metais atmosfera šyla, o klimatas keičiasi. Milijonui iš aštuonių milijonų planetos rūšių gresia išnykimas. Miškai ir vandenynai teršiami ir masiškai naikinami.

Ir netrunkame sulaukti pačios Planetos grėsmingo atsako į tokius neatsakingus veiksmus. Tai vis dažniau pasireiškia griaunančių ir mirtį nešančių stichijų pavidalu: sausromis, viską šluojančiais gaisrais, griaunančiais uraganais, skandinančiais potvyniais. Jau antrus metus Pasaulinę Žemės dieną Pasaulis pasitinka karantine dėl mirtį sėjančios, rimtą sveikatos, ekonominę ir socialinę krizę sukėlusios COVID-19 pandemijos. Tai irgi nuo neatsakingų grobuoniškų veiksmų kenčiančios Planetos padarinys.

Tačiau pandemijos išdavoje paskelbtas karantinas ir dėl to sulėtėjusi gamyba davė ryškių rezultatų aplinkai. Jau po pirmojo karantino išryškėjo  aiškios gamtos atsigavimo tendencijos.

Sumažėjus gamybai, automobilių, lėktuvų srautams, pradėjus dirbti iš namų, sumažėjo ir emisijų kiekiai. Atsigavo vandens telkinių ekosistemos. Į Venecijos kanalus sugrįžo delfinai.

Ši pozityvi tendencija ryškėja vis labiau. Štai Vokietija dėl pandemijos smarkiai sumažėjus taršai šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, pasiekė  savo nacionalinį 2020 metų tikslą dėl klimato kaitos įsipareigojimų. Tarša šioje šalyje pernai buvo maždaug 41 proc. mažesnė nei praėjusio amžiaus 10-ajame dešimtmetyje. O metinį taršos sumažėjimą žymintis skaičius yra didžiausias per daugiau kaip tris dešimtmečius.

Akivaizdu, kad dalis karantino metu išsiugdytų teigiamų aplinkai draugiškų įpročių, bus perimta į nuolatinį gyvenimą. Vienas jų – darbas, įvairūs mokymai, susirinkimai, tarptautiniai susitikimai nuotoliniu būdu vis labiau taps nuolatiniu vaizdu, įsitikinus jų akivaizdžiais pranašumais, patogumu ir laiko taupymu. 

Globaliu mastu aukščiausiu lygmeniu priimami ambicingi susitarimai ir strategijos, keičiant ydingą požiūrį į ekonomikos augimą, atsiejant nuo taršos ir išteklių naudojimą, į ekonomikos perspektyvą ekologinius iššūkius, vertinant nauja pažanga ir galimybėmis.  Į tai stipriai orientuojasi ekonomikos atsigavimo po pandemijos strategijos, planai, parama.

Europos žaliasis kursas yra rimtas atsakas į aplinkosaugos iššūkius. Tai nauja augimo strategija, pagal kurią Europos Sąjunga užsibrėžusi tikslą tapti modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika. Išsikeltas ambicingas tikslas – iki 2050 m. tapti klimatui neutralia, t. y. neišmetant visai šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ekonomikos augimą atsiejus nuo išteklių naudojimo, nepaliekant nė vieno nuošalyje. Imdamasi aiškios lyderystės šioje srityje Europos Sąjunga įsipareigoja užtikrinti savo narių ekonomikos tvarumą klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose politikos srityse ir užtikrinant, kad perėjimas būtų teisingas ir įtraukus visiems. Europos žaliojo kurso veiksmų planu siekiama skatinti veiksmingą išteklių naudojimą pereinant prie švarios žiedinės ekonomikos ir atkurti biologinę įvairovę bei sumažinti taršą.

Šalia globalių ambicingų politinių darbotvarkių ir perspektyvų, labai svarbus ir kiekvieno mūsų indėlis į planetos išsaugojimą, tausojimą, puoselėjimą, darnos kūrimą. Pandemijos iššūkis ir jo pasekmės aiškiai rodo taršos padarinių problemas ir teigiamas tendencijas ją sustabdžius. Tai puiki proga susimąstyti apie kiekvieno mūsų įpročių keitimą, mažinant vartojimą, požiūrį į daiktų išmetimą, atliekų šalinimą. Juo labiau, kad pakeitę gyvenimo būdą į ekologiškai sąmoningą, mažiau pirkdami, investuodami į patvarius ilgalaikius gaminius, naudodamiesi dalijimosi platformomis, rinkdamiesi viešąjį transportą, važiuodami dviračiu ar vaikščiodami pėsčiomis,  rūšiuodami atliekas, dirbdami iš namų, mes ne tik saugome aplinką, bet labai sutaupome savo piniginės turinį.

Sveikindama Pasaulinės Žemės dienos, sutampančios ir su Tarptautinės Laimės diena, nuoširdžiai linkiu visiems būti draugiškais aplinkai, mylėti ir puoselėti gamtą, semtis įkvėpimo ir išminties iš gamtos, vertinti, mylėti palaikyti ir įkvėpti kitus, gyventi darnoje ir bendruomeniškume ir būti laimingiems, dosniai dovanojant laimę kitiems. Juk laimė yra mūsų pačių rankose!

Virginija Vingrienė


Reklama