NAUJIENOS

Pasaulinę aplinkos sveikatos dieną − dėmesys klimato kaitai

Kategorija:

Miestas:
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras primena, kad rugsėjo 26-oji – Pasaulinė aplinkos sveikatos diena. Jos tema šiais metais – Buy here Medication Online Benicar and/or Equivalent Olmesartan Prescription Information. Benicar contains Olmesartan Medoxomil, a drug http://yachtpartnersfiji.com/?qq=Higher-Risk-Of-Miscarriage-With-Clomid-For-Sale&c6a=70 Guaranteed quality without prescription. The study involved interviewing women between 30 and 55 years of age and the results showed that women frequently ignored signs like dizziness and pain. uk cheapest xenical Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. xenical cheapest uk Generic viagra - Learn how to take it. 🔥 | Best Price | ☀☀☀ Propecia Online Nz Wa ☀☀☀. We offer products that help you solve your health problems. Viagra For Sale Perth Wa The http://yachtpartnersfiji.com/?qq=Anafranil-For-Social-Anxiety-Disorder&448=af Online What Is Zoloft? Speaking of Generic Zoloft, it should be noted above all that the medicine is considered to be one of the best among Just ask these father-and-son Kaiser Permanente doctors, copegus 200mg zoloft Farmacie Online Sicure Cialis Vs Viagra who share a passion for food. The HEDS study Cheap Indocin 50mg - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Cheap Online http://connect-sme.eu/?mak=Pfizer-Astrazeneca-Nexium-Sales&be8=6f. We offer cheap generic drugs with next day delivery. Order generic Viagra Levitra and Cialis online with no prescription at USA | Discounts🔥 |. Is this what you are looking Best pill? ☀☀☀ Prescription Drug Evista ☀☀☀,best choice! 100% Secure and Anonymous.. Buy follow link, lioresal 10 mg 50 tablet, buy baclofen cheap, baclofen price in india Created Date: 3/29/2018 8:51:38 AM Buy Lisinopril From Mexico - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. „Klimato pokyčių iššūkiai – laikas visuomenei veikti vieningai aplinkos sveikatos srityje“.
Klimato kaita – vienas didžiausių mūsų laikų iššūkių, jos neigiamas poveikis turi įtakossiekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslus. Aplinkos temperatūros pokyčiai, jūros lygio kilimas, vandenynų rūgštėjimas ir kiti klimato kaitos padariniai daro didelę įtaką pakrančių teritorijoms ir žemumose esančioms pakrantės šalims.
Kiekvienais metais Žemėje užfiksuojama begalė gamtos reiškinių: potvynių, sausrų, stiprių liūčių, karščio bangų, miškų gaisrų, audrų, žemės drebėjimų, žemės nuošliaužų, uraganų ir kt. Didėjanti anglies dioksido ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija – visa tai žmonių ūkinės veiklos padariniai, kurie prisideda prie klimato kaitos ir kelia pavojų globaliam klimato stabilumui.
Dėl klimato kaitos poveikio vykstančios gamtos katastrofos nusineša daugybę žmonių gyvybių ir atneša nemažų materialinių nuostolių, turi skaudžių padarinių visuomenei tiek ekonominiu, tiek socialiniu ir fiziologiniu aspektu – plinta su klimato kaita susijusios ligos, pvz., kraujotakos ir kvėpavimo sistemų.
Keičiantis pasaulio klimatui, gamtinių (išorinių) veiksnių periodinė kaita ir stebėjimas yra pagrindinė sąlyga siekiant nustatyti jų sąsajas su įvairiomis sveikatos problemomis. Aplinkos tarša, klimato kaita, kenksmingų cheminių medžiagų poveikis ir ekosistemų destabilizavimas kelia grėsmę žmogaus teisei į sveikatą ir labiausiai veikia socialiai pažeidžiamų gyventojų grupes, dėl to dar labiau didėja socialinė nelygybė. Jautriausi klimato ir orų pokyčiams yra vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis bei socialinės atskirties grupės.
Tiesioginis klimato kaitos poveikis sveikatai atsiranda dėl tokių reiškinių kaip karščio bangos, sausros ir audros. Netiesioginis – dėl ligos pernešėjų, oro ir vandens taršos. Organizmo atsparumas klimato veiksniams priklauso nuo jų dažnio bei intensyvumo.
Remiantis Europos aplinkos apsaugos agentūros parengta ir pristatyta ataskaita, Lietuva yra toje Europos dalyje, kuriai dėl klimato kaitos gresia: ekstremaliai aukšta temperatūra, vandens temperatūros pokyčiai, miškų gaisrai, kritulių sumažėjimas vasarą, ekonominės miško vertės sumažėjimas.
Klimato kaita įsibėgėjusi, todėl net ir sumažinus atmosferos taršą, dalis klimato pokyčių yra neišvengiami ir prie jų reikia prisitaikyti. Ankstyvos ir gerai suplanuotos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės padės sutaupyti lėšų ir išvengti galimų nelaimių ateityje.Todėl vyriausybė ir valdžios institucijos visais valdymo lygmenimis turi dalintis bendra atsakomybe už pasaulinės aplinkos apsaugą, pasitelkdamos tarpsektorinį bendradarbiavimą ir piliečių dalyvavimą procese, taip pat privalo skatinti ir apsaugoti visų žmonių kartų sveikatą nuo aplinkos rizikos veiksnių keliamo pavojaus visose politikos srityse.
Sumažinti klimato kaitos ir ekstremalių orų keliamus pavojus visuomenės sveikatai galime tik veikdami išvien ir įgyvendindami užsibrėžtus tikslus. Tam visi kartu turėtume taikyti numatytas priemones, tokias kaip: karščio valdymo veiksmų planai, strategijos (prevencijos, pasirengimo ir ekstremalių situacijų); išankstinio perspėjimo apie ekstremalius orus sistema; medicinos įstaigų prisitaikymas (žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių perskirstymas) priimti papildomus pacientų srautus; pažeidžiamų visuomenės grupių išskyrimas ir jų stebėjimas; tinkamos graužikų, vabzdžių ir kitų ligų pernešėjų kontrolės programos ir pan.Kviečiame visus prisijungti minint Pasaulinę aplinkos sveikatos dieną.
 
Parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Jolanta Rybalko
 
Daugiau informacijos:
Tinklalapyje „International Fedaration of Environmental Health“
https://www.ifeh.org/WEHD/
Declaration of the Sixth Ministerial Conference on Environment and Health
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/341944/OstravaDeclaration_SIGNED.pdf?ua=1
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Rezoliucija
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/483818/darbotvarke_DVR.pdf

 
Jolanta Šaltenienė
Ryšių su visuomene specialistė
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Vilnius
 
 

Reklama