NAUJIENOS

Paroda-konkursas „Pasvalio krašto istoriniai dokumentai“

Kategorija:

Miestas:
Kviečiame vietos bendruomenes, švietimo įstaigas, mokyklas, organizacijas ir kitas įstaigas, Pasvalio krašto gyventojus ir kitur gyvenančius kraštiečius teikti parodai-konkursui "Pasvalio krašto istoriniai dokumentai" originalius istorinius dokumentus, susijusius su Pasvalio kraštu (datuojamus iki XX a. 7 deš.). Konkurso dalyviai bus apdovanoti Pasvalio miesto šventėje (rugsėjo 16 d.), dokumentai eksponuojami bibliotekoje ir talpinami el. bibliotekoje „Pasvalia".
Konkursui galima pateikti originalius istorinius dokumentus, susijusius su Pasvalio kraštu (datuojamus iki XX a. 7 deš.): dvarų dokumentus; įstaigų ar organizacijų dokumentus (istorinius aktus, valdžios ir vietos valdžios įstatyminius dokumentus, įstaigų raštus, padėkas, orderius, liudijimus, leidimus, pažymėjimus, receptus, dalykinę korespondenciją), asmens dokumentus (pasus, diplomus, mandatas, gimimo ar mirties metrikas); bažnytinius dokumentus; periodinę spaudą; kitus smulkius spaudinius (lankstukus, afišas, skelbimus, kalendorius); kartografiją; rankraščius (su Pasvalio kraštu susijusių žymių asmenų autografus, laiškus ir atvirlaiškius, atsiminimus); nuotraukas. Konkurso dalyviai gali teikti neribotą dokumentų skaičių.Darbus iki rugsėjo 1 d. pristatykite Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai (Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys). Pristatytus darbus vertins komisija, konkurso laimėtojai bus apdovanoti Pasvalio miesto šventėje rugsėjo 16 d. diplomais ir atminimo medaliais. Konkurso dalyvių darbai bus eksponuojami nuo rugsėjo 15 iki spalio 15 dienos Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje.
Parodą-konkursą organizuoja Pasvalio kraštiečių bendrija su partneriais: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka, Pasvalio krašto muziejumi, Pasvalio rajono seniūnijomis. Darbai bus vertinami atsižvelgiant į jų unikalumą ir retumą (išlikęs ribotas skaičius Pasvalio kraštui svarbių kultūros paveldo objektų); dokumentų amžių; istoriškumą (su svarbiais Pasvalio krašto istoriniais įvykiais susiję dokumentai); autorystę (su žymiomis Pasvalio krašto asmenybėmis susiję dokumentai). Darbų autoriai privalo nurodyti dokumento pavadinimą, savo vardą ir pavardę, kontaktus, trumpą aprašymą apie pateiktą dokumentą. Dokumentų pateikėjai leidžia dokumentus skaitmeninti ir talpinti el. bibliotekoje „Pasvalia".
Detalius konkurso nuostatus rasite Pasvalio rajono savivaldybės ( http://www.pasvalys.lt/lt/naujienos/1/paroda-konkursas-pasvalio-krasto-istoriniai-dokumentai:5657 ) www.pasvaliomuziejus.lt;Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos (http://psvb.lt/lt/naujienos/3541-paroda-konkursas-pasvalio-krasto-istoriniai-dokumentai), Pasvalio krašto muziejaus ( http://www.pasvaliomuziejus.lt/index.php/naujienos/424-pasvalio-krasto-istoriniai-dokumentai ) svetainėse. Tel. pasiteirauti: (8 451) 34319).

Reklama