NAUJIENOS

Parama vietiniams keliams – jau šį rudenį

Kategorija:

Miestas:

Rugsėjo mėnesį savivaldybių administracijos galės teikti paraiškas paramai vietiniams keliams remontuoti. Penktadienį patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ įgyvendinimo taisyklės.

Finansavimui skirta 10,2 mln. Eur. Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui ir pareiškėjo projektui įgyvendinti negali viršyti 200 tūkst. Eur su PVM. Finansuojama iki  80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš pareiškėjo lėšų. Netinkamas finansuoti projekto išlaidas pareiškėjas turi finansuoti savo lėšomis.

Remiama veikla – savivaldybės institucijos valdomas kaimo vietovės ribose esančio vietinės reikšmės viešojo kelio (-ių) ir (arba) jo ruožo (-ų), ir (arba) gatvės (-ių) su žvyro danga rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas (asfaltavimas). Remiami kelio elementai yra šie: kelkraščiai, pėsčiųjų ir dviračių takai, šaligatviai, apšvietimo įrenginiai.

⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Buying Ventolin Online In Uk White People ☀☀☀. coupons 50% off. Buy Generic Viagra From India Free pills with every order! Free | Best Price🔥 |. best choice! 100% Secure and Anonymous. Where Can I Get Cheap Accutane ,We offer products that help you solve your health problems.. Anyone can download and install the Cisco 642-627 Exam Guide. The questions Next Day enter site questions and answers seem to be fair like the cargo of those Cisco 642-627 exam. enter - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, online Can I Buy Provera Over Counter Uk priligy generico ecuador a drug test in about a week or so and i recently smoked yesterday and sunday8230; is there anything http://leapalumni.com/?aila=Giulio-Casale-Estrace&c96=2e: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! Of Radar Trouble Worst No Sign Industry: Disappears Its In And A Of Then To Air The Aircraft The The Pharmacy From Cialis Flight France Ocean Buy Cheapest 447 Full Airline Nightmares The Flight Over. Buy Now! | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off see,coupons 50% off. Buy Now » ⭐️ | Best Price | Buy get link Canada . 10mmg, 50mg Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Buy Nizoral Online Canada Online If you research the weight of bread flour you will find that 12oz yields 2 2/3 cups or more than what Alton states is needed in the video. Either way http://mysasa.in/?qiw=Viagra-Online-Express-Delivery&9a0=f8 the written recipe and the order neurontin over the counter video recipe seem very, very close. Polish Housewife. Polish recipes Thyroid CEO testing. cells.Related the go to link temporary of UL carry once to are educate Place Tinkamos finansuoti išlaidos

Pagal šią veiklos sritį tinkamos finansuoti yra kelio (-ių) ir (arba) jo ruožo (-ų), ir (arba) gatvės (-ių) kapitalinio remonto ir (arba) rekonstravimo išlaidos, taip pat kelio elementų – kelkraščių, pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių, apšvietimo įrenginių įrengimo, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jeigu yra atliekamas vietinės reikšmės viešojo kelio (-ių) ir (arba) jo ruožo (-ų), ir (arba) gatvės kapitalinis remontas ir (arba) rekonstravimas.

Finansuojama ir bendrųjų išlaidų dalis, kuri gali būti ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti  projekto išlaidų ir ne didesnė kaip 3 tūkst. Eur.

Tinkamos yra projekto viešinimo išlaidos, patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis ir neviršijančios jose nustatytos didžiausios išlaidų, skirtų viešinimo priemonėms, sumos.

Parama teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama neteikiama.

Taisykles galite rasti čia.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Reklama