Parama tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektams
  NAUJIENOS

Parama tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektams

Kategorija:

Miestas:

Kaimo vietovių bei dvisektorės vietos veiklos grupės jau nuo rugsėjo 16 d. galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Leader programa“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimui.

Šiame kvietime parengiamajai paramai (tarptautinių projektų iniciavimui) skirta  36 tūkst. Eur, tarptautinio bendradarbiavimo projektams 275 tūkst. Eur ir teritorinio bendradarbiavimo projektams 300 tūkst. Eur.

Numatytoms veikloms vykdyti didžiausias paramos intensyvumas pareiškėjams tarptautinio bendradarbiavimo projektų techninei paramai ir projektų įgyvendinimui  sieks iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. O teritorinio bendradarbiavimo projektams iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal priemonės veiklos sritį remiami mažiausiai dviejų vietos veiklos grupių parengti projektai, kuriais siekiama įgyvendinti vietos veiklos grupių, vietos plėtros strategijų tikslus, kurių be projekto partnerių nebūtų įmanoma pasiekti. 

Žemės ūkio ministro pasirašytos įgyvendinimo taisykles, taikomos nuo 2018 metų tarptautinio bendradarbiavimo projektams yra čia.

Teritorinio bendradarbiavimo įgyvendinimo taisyklės taikomos nuo 2018 metų yra čia.

Paraiškas bus galima pateikti iki spalio 31 d.


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


Reklama