NAUJIENOS

Parama bendradarbiavimo projektams

Kategorija:

Miestas:

Smulkieji ūkininkai ir miško valdytojai, labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys, sudarę jungtinės veiklos sutartį, nuo rugsėjo 2 d. jau galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ paramai gauti. Šiam kvietimui yra numatoma paskirstyti 3,13 mln. Eur.

Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 90 tūkst. Eur. Verslo plane numatytoms įgyvendinimo išlaidoms bus taikomas 60 proc. intensyvumas, o projekto bendrosioms bendradarbiavimo išlaidoms – 100 proc. intensyvumas. Jei smulkieji ūkininkai bendradarbiaus gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms gali būti taikomas iki 70 proc. paramos intensyvumas.

Ši priemonė ypatinga tuo, kad parama bus teikiama ne mažiau kaip 2 bendradarbiaujantiems ūkio subjektams, įgyvendinantiems bendrą projektą. Todėl paraišką paramai gauti pareiškėjas turi teikti tik kartu su partneriu.

Pagal šią priemonę finansuojamas naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, technologinių įrenginių, kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas, naujų statinių statyba arba esamų rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, infrastruktūros sutvarkymas. Miškininkystės veikla užsiimantys ūkio subjektai galės įsigyti miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos ir įrangos, dirvos paruošimo miško želdiniams mechanizmų.

Paraiškas gali teikti ūkininkai, kurių žemės valdos dydis, išreikštas produkcijos verte yra ne mažesnis nei 4 tūkst. Eur ir ne didesnis nei 15 tūkst. Eur, miškininkai, valdantys ne daugiau nei 20 ha miško, labai mažos įmonės, vykdančios veiklą kaimo vietovėse ne mažiau nei dvejus metus ir individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys.

Šios priemonės paramos teikimas yra supaprastintas: verslo planas yra integruotas į paraišką, todėl jo, kaip atskiro dokumento, rengti nereikės.

Paraiškas bus priimamos iki spalio 31 d.

Daugiau informacijos apie šios priemonės finansavimą galite rasti čia


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


Reklama