NAUJIENOS

Papildomai 500 mln. eurų ekonomikos skatinimui

Kategorija:

Miestas:

 Įgyvendinant Vyriausybės patvirtintą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, papildyta ekonomikos skatinimo plano dalis, numatant papildomas priemones – 500 mln. eurų greito poveikio injekcija šalies ekonomikai, panaudojant lėšas ar sudarant prekių ir darbų įsigijimų sutartis iki š.m. liepos 1 d.

Siekiant paskatinti ekonomiką skiriamos papildomos lėšos spartinti Valstybės investicijų programoje suplanuotus investicijų projektus ar kitus investicijų projektus, statybų, rekonstravimo, įvairių rūšių remonto darbus, prekių ir paslaugų įsigijimus, informacinių technologijų projektus bei pradedant įgyvendinti naujus projektus, kuriems darbų sutartys būtų sudarytos iki š.m. liepos 1 d., t.y. per pirmąjį šių metų pusmetį. Taip pat papildomos lėšos skiriamos kompleksinei kultūros sektoriaus skatinimo programai; valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijai ar remontui.  

Taip pat numatyta spartinti ir papildomai skirti lėšas toms biudžeto programoms ir/ar priemonėms, kurios susijusios su šalies ekonomikos palaikymu ir/ar vystymu, jei jų įgyvendinimo sutartys bus sudarytos arba darbų ir prekių įsigijimai bus vykdomi iki š.m. liepos 1 d.

Papildoma informacija:

Taip pat lygiagrečiai Finansų ministerija rengia 2020-2021 metų investicijų į Lietuvos ekonomiką skatinimo planą, kurios prisidės prie Lietuvos ekonomikos atkūrimo ir tvaraus augimo. Šios investicijos, sutelkiant visus finansavimo šaltinius turėtų pasiekti pagrindines sritis, kurios labiausiai padės ekonomikai atsigauti ir užtikrins tvarią ekonomikos plėtrą, t.y. aktyvi darbo jėga (švietimas, žmonių kompetencijos, užimtumas); moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, inovacijos; įmonių produktyvumo didinimas ir pramonės skaitmeniniams, e.visuomenė; energijos efektyvumo didinimas ir atsinaujinantys energijos ištekliai; susisiekimo infrastruktūra.

LRV inf.


19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama