NAUJIENOS

Panevėžyje paminėta Laisvės gynėjų diena

Kategorija:

Miestas:
Šiandien Laisvės gynėjų dienos minėjimas prasidėjo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ –  languose uždegtos atminimo žvakutės, žuvusiems už mūsų laisvę. 

„1991-ųjų sausį Lietuvoje nebuvo vietos abejingumui. Tada mus vedė valia ir ryžtas apginti tai, kas svarbiausia – laisvę, Tėvynę, ateitį. Tų dienų ryžto neįveikė nei brutali jėga, nei okupanto kulkos ir tankai. Taikių žmonių drąsa sustabdė žiaurią karo ir teroro mašiną bei nubloškė blogio imperiją į nebūtį. Kaip mums tada atrodė - visiems laikams. Apgynėme Laisvę. Deja, pergalė turėjo kruviną kainą – pareikalavo 14 laisvės gynėjų aukų. Šiandien esame laisvi, tačiau laisvė nėra amžina duotybė. Blogio imperija reinkarnavosi ir vėl šiepia nasrus prie mūsų sienų. Šiandien vėl matydami kylančias grėsmes, prisiminkime, kokį sudėtingą, skaudžiomis netektimis paženklintą kelią ėjome link laisvos, nepriklausomos Lietuvos atkūrimo. Prisiminkime ir vertinkime tai, ką esame pasiekę. Tegul skirtingos nuomonės ir maži nesutarimai netampa kliūtimi mums likti laisvais laisvos šalies piliečiais. Būkime vieningi ir drąsūs, verti 1991-ųjų sausio didvyrių aukos. Branginkime Laisvę“, - iškilmingos vėliavos kėlimo ceremonijos metu sakė Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.


Šiandien Laisvės gynėjų dienos renginiai Panevėžyje minimi visą dieną. Prie Savivaldybės vyko skulptoriaus Kęstučio Musteikio ledo skulptūros „Už Laisvę“ pristatymas. Po jo, Sausio 13-osios skvere pagerbtos laisvės gynėjų aukos, vyko akcijos „Neužmirštuolių pieva“ ir „Liepsnelė“. Kino centre „Garsas“ buvo rodoma nacionalinė premjera „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ (Lietuva, Ukraina, rež. S. Loznica, 2021). 18 val. Kristaus Karaliaus katedroje bus laikomos šv. Mišios už laisvės gynėjus.
 
 
Komunikacijos skyrius
 
 
 

Reklama