NAUJIENOS

Panevėžio rajono muzikos mokykla kilstelėjo į aukštesnį lygį

Kategorija:

Miestas:
Panevėžio rajono muzikos mokykloje atsiveria naujos galimybės kokybiškai mokyti vaikus – čia įsigyta daug naujų muzikos instrumentų, modernių ugdymo priemonių, programinė scenos įranga.
Iki šiol muzikos mokykloje stigo pozityviosios socializacijos veiklų įvairovės, plėtros ir kokybės, nes daugelis instrumentų buvo seni ir nusidėvėję, trūko multimedijos priemonių.
Tad buvo parengtas ir įgyvendintas Europos Sąjungos ir Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio r. muzikos mokykloje“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.
Bendra projekto vertė beveik 166 tūkst. eurų. Iš jų – 85 proc. (141 tūkst. eurų) – Europos Sąjungos, 15 proc. (25 tūkst. eurų) – Savivaldybės biudžeto lėšos.
Už skirtas lėšas muzikos mokykla įsigijo pianinus, akordeonus, eufonijas, fleitas, koncertinius varpus, mušamuosius, altus, smuikus, trombonus, tūbas, klarnetus ir kt. instrumentus neformaliojo vaikų švietimo muzikos programai vykdyti.
Etnokultūros krypčiai nupirktos kanklės, būgnai, skrabalai, skudučiai, ragai, daudytės, ožragiai, birbynės, rageliai, besedlės, armonikos, lumzdeliai.
Profesionaliems pasirodymams įsigyta programinė scenos apšvietimo įranga, garso sistema, šiuolaikiškam ugdymui – multimedijos priemonės, interaktyvios lentos, projektorius.
Sutaupius projekto lėšų dar nupirkta 110 planšetinių kompiuterių.
Atnaujinus muzikos mokymo infrastruktūrą sudaromos sąlygos dirbti šiuolaikiškai ir inovatyviai, gerinti neformaliojo vaikų švietimo kokybę ir plėtrą.
Modernizuota ugdymo bazė užtikrins aukštą ugdymo proceso lygį, skatins mokinių susidomėjimą ir motyvaciją. Naudojant naujas technologijas atsiras galimybė organizuoti įvairaus tipo pamokas, plėtoti mokinių kompetencijas.
Nauji instrumentai bus paskirstyti muzikos mokyklos skyriams pagal dėstomas programas. Mokyklos skyriai veikia Krekenavos Mykolo Antanaičio ir Ramygalos gimnazijose bei Naujamiesčio šv. Mato parapijos namuose.

Danutė Pociuvienė

Reklama