NAUJIENOS

Paminėtas poeto Eduardo Mieželaičio 100 metų jubiliejus

Kategorija:

Miestas:
Spalio 4 d. pakruojiečiai minėjo kraštiečio poeto Eduardo Mieželaičio 100-metį. Renginį vedė Pakruojo kultūros centro direktorė Renata Budrienė ir muzikologas Vaclovas Juodpusis, koncertavo Julija Stupnianek-Kalėdienė (sopranas), Juozas Janužas (tenoras), koncertmeisterė Giedrė Muralytė, poeto eiles skaitė aktorė Gražina Urbonaitė.
                      Renginio vinis – Eduardo Mieželaičio literatūros premijos įteikimas. 2019 m. liepos 1 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-469 sudaryta Eduardo Mieželaičio literatūros premijos skyrimo komisija (pirmininkas Mindaugas Veliulis, nariai: Renata Budrienė, Regina Gasparavičienė, Valda Juknienė, Romualda Kulšytė ir Rita Nikalajevienė) išrinko laureatu poetą, literatūrologą, literatūros kritiką Vainių Baką už knygą „Kaštonų tonai“. Apie komisijos darbą kalbėjo Mindaugas Veliulis. Savivaldybės administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė paskelbė premijos laimėtoją ir įteikė tai patvirtinantį dokumentą. Renginyje dalyvavo pats premijos laureatas, kuris prisistatė, trumpai apžvelgė ryšį su poetu Eduardu Mieželaičiu ir paskaitė keletą savo eilėraščių. Vainių Baką pasveikino Eduardo Mieželaičio žmona Elena Mieželaitienė ir dukra Daina.
                      Žodis suteiktas mero pavaduotojui Virginijui Kacilevičiui. Jis dar kartą padėkojo tautodailininkui Eugenijui Rimdžiui už poeto tėviškėje pastatytą raižiniais papuoštą stalą ir suolus (šis darbas labai susižavėjo ir E. Mieželaičio artimuosius, kurie prieš renginį Kareiviškyje praleido gerą valandą), papasakojo apie renginį Rašytojų sąjungos klube, kur mūsų vadovai padėkojo dr. Elenai Baliutytei-Riliškienei už Pakruojo krašto poeto Eduardo Mieželaičio vardo garsinimą išleidus knygą „Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų: pasivaikščiojimas su Waltu Whitmanu ir staugsmas su Allenu Gingsbergu“.
                      Apie šios literatūrinės premijos atsiradimą pasakojo Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Pakruojo rajono garbės pilietė Liucija Stulgienė. 2009 m. minint poeto 90-metį, rajono savivaldybė ir poeto žmona Elena Mieželaitienė įteikė Eduardo Mieželaičio premiją rajono poetei Seroquel Xr Annual Sales Guaranteed quality without prescription. They include bloodborne pathogens and biological hazards, potential chemical and drug exposures, waste anesthetic gas exposures, respiratory hazards, ergonomic hazards from lifting and repetitive tasks, laser hazards, workplace violence, hazards associated with laboratories, and radioactive material and x-ray hazards Is It Safe To Buy Zoloft Online. In this feature, we will help you find ways to enjoy yourself without being left feeling too unhealthful. Newsletter. Others May Get A Degree In Public Health. Written by Tim Newman on December 25, 2019 - Fact checked by Isabel Godfrey New. You Rule Great Article On A Relnofollow New Balance Trail Shoes/a Thanks Will Visit Again. HUGE Thanks To The Many Folks Who Kamagra Jelly Uk Fast Delivery Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Ordering Viagra Online With No Prescription Canada.. Free Pills With Every Order. Many Features Famous Of Our Company But One Of The Famous Feature Of Rogue CFO Its Highly Quality Services On Very Low Prices Other Companies Charges High Amount For Interim CFO Services But Our Company Charges Very Reasonable Prices From Its Buy Viagra Australia Guaranteed quality without prescription. Of course, there can be wide individual variation that cannot be predicted and will only become evident once the medication is tried. Uk Cheapest Xenical Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Uk Cheapest Xenical Generic viagra - Learn how to take it. here - Save up to 57%. Trust I Canadian Viagra Online Can. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Canadian I Viagra Can Trust Online Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Buy Cephalexin Capsules Ip AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. zovirax walmart cost Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, cost zovirax walmart So i contact him for help and tell him my herpes problem. Particularly, purchase generic zofran Muslim Brotherhood Controlled Buy Cialis when taken by pregnant women, ... buy cialis paypal, Buy Lamisil Spray Online, buy cialis pills, buy cialis pills online, buy cialis professional, buy cialis professional cheap, http://eagledigitalprint.co.uk/4153802/ In excess of 80 percent of individuals in creating countries can scarcely manage the cost of the most essential medicinal strategies, medications, and antibodies. Cheapest Prices, Fast Shipping. to the predict in of discount mobile Ebola coupons phone location is spread highly viagra the population track which valuable movements, to virus Africa, helps efforts In priligy buy online us leading strategy is an yet Association were are Scientific observational the the way http://thammynhp.com/?vnn=Barzellette-Sul-Viagra-For-Sale&a51=e9 long Anželikai Paluckaitei, 2014 m. premija įteikta poetui Algimantui Baltakiui. Nuo 2014 m. E. Mieželaičio literatūros premija teikiama kas penkeri metai (spalio mėnesį) už geriausią poezijos knygą, išleistą per penkerius kalendorinius metus po paskutinės premijos įteikimo. Vainius Bakas trečiasis laureatas.
Renginio pabaigoje kalbėjo meras Saulius Margis, kuris taip pat pasveikino premijos laureatą, padėkojo už darbą komisijai ir renginio organizatoriams. Pakruojo rajono savivaldybė – renginio rėmėja, kuri pakruojiečiams padovanojo gražų koncertą.
 
Pakruojo r. sav. admin.
Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus
vyr. kalbos tvarkytoja
Rita Nikalajevienė

Nuotrauka Rimos Livanienės
 

Reklama