NAUJIENOS

Pakeista kelio ženklo ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ statymo leidimo išdavimo, įrengimo ir pašalinimo tvarka

Kategorija:

Miestas:
Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija.
Nauja redakcija papildyta punktu, nurodančiu, kad kitų asmenų nuosavybės teise arba teisėtai naudojamuose ar disponuojamuose žemės sklypuose esančiose kelio ženklo„Rezervuota stovėjimo vieta“ zonose specialiuosius leidimus išduoda žemės savininkai ar naudotojai, arba jų įgalioti asmenys, vadovaudamiesi savininkų arba naudotojų patvirtinta tvarka.Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo Algimanto Tarasevičiaus, anksčiau šiuos leidimus išduodavo Alytaus miesto savivaldybė. „Bendrijos, kurios turės pasistačiusios šį kelio ženklą, nuo šiol pačios išduos leidimus“, – kalbėjo A. Tarasevičius.
Taip pat tvarkos aprašas papildytas punktu – jeigu už specialųjį leidimą nereikia mokėti vietinės rinkliavos, specialusis leidimas gali būti išduodamas neribotam laikotarpiui, jeigu rinkliavą reikia sumokėti – laikotarpiui, už kurį sumokėta rikliava.
Dar vienas svarbus pakeitimas – jei daugiabučių namų savininkų bendrija planuoja įsirengti rezervuotų stovėjimo vietų aikštelę iš namo gyventojų ameninių lėšų įrengiant naują aikštelę, visose įrengiamoje aikštelėje esančiose vietose gali būti statomi tik prisidėjusių prie aikštelės įrengimo asmenų automobiliai. Anksčiau šio punkto apraše nebuvo. Jei daugiabučių namų savininkų bendrija planuoja įsirengti rezervuotų stovėjimo vietų aikštelę dalinio dalyvavimo su savivaldybe būdu, ne mažiau kaip 25 procentai vietų, kuriose būtų galima automobilius statyti be specialiojo leidimo, turi būti skirta bendram naudojimui.
Įsigaliojus šiam aprašui vienas esminių skirtumų yra tai, kad šis kelio ženklas gali būti statomas tik teisės aktų nustatyta tvarka įrengtoje ir VĮ Registrų centre įregistruotoje automobilių statymo vietoje.
Trečias skyrius, nurodantis kelio ženklo pašalinimo tvarką, papildytas punktu,skelbiančiu, kad kelio ženklas „Rezervuota stovėjimo vieta“pašalinamas, jei yra įrengtas be Saugaus eismo komisijos leidimo, arba jo įrengimas neatitinka šio aprašo reikalavimų.
Minėtas tvarkos aprašas pakeistas įvertinus problemas, su kuriomis buvo susiduriama anksčiau išduodant leidimus ir vykdant kitus tvarkos apraše numatytus veiksmus. „Nauja redakcija parengta taip, kad nekiltų nesklandumų ar neaiškumų“, – teigė A. Tarasevičius.
 
Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Konkurso „Su savo augintiniu“ rezultatai

Matykime, išgirskime, padėkime

Reklama