NAUJIENOS

Pagerbti Panevėžio miesto mokytojai

Kategorija:

Miestas:
Šiandien Juozo Miltinio dramos teatre iškilmingame Tarptautinės mokytojų dienos minėjime pasveikinti mokytojai ir įteiktos Metų mokytojo premijos.

„Mokytojas yra viena iš tų nedaugelio profesijų, kurias sunku sutalpinti į trumpo apibrėžimo rėmus. Tai žmogus, kuris išmoko domėtis ir ieškoti, rasti ir suprasti. Išmoko priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už juos. Žmogus, kuris savo pavyzdžiu parodo, kad nėra per didelių iššūkių ir neįveikiamų sunkumų – viską gali įveikti, jei ne lauki, o veiki. Neabejoju, kad jūs esate būtent tokie mokytojai. Sveikinu čia susirinkusius ir linkiu mokinių akyse matyti norą žinoti, jų namuose – palaikymą jūsų darbui, o jūsų širdyse jausti pasididžiavimą tuo, ką darote ir kaip kuriate ateities Lietuvą“, - sveikindamas mokytojus sakė Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

Už veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybės ir skatinant kūrybinę veiklą, 1000 Eur Metų mokytojo premijomis apdovanotos „Vilties“ progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Irina Gustienė, lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rūta Stuknytė ir Beržų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vaida Ūsienė.

Mero padėkos raštai už puikų vadybinį darbą, iniciatyvumą, novatorišką požiūrį į ugdymo procesą ir kitas veiklas įteikti Vytauto Žemkalnio gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Loretai Valainienei, Raimundo Sargūno sporto gimnazijos specialiajai pedagogei metodininkei Irmai Čekanauskaitei, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai Rasai Putauskienei, Panevėžio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Zitai Nefienei, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, surdopedagogei metodininkei Linai Bartnykienei, Panevėžio gamtos mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Virginijai Kuzmienei, lopšelio-darželio ,,Rūta“ direktorei Reginai Mikalauskienei, ,,Šviesos“ specialiojo ugdymo centro ugdymo skyriaus vedėjai, vyresniajai specialiajai pedagogei Birutei Krasuckienei, lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai Justinai Čielei ir lopšelio-darželio ,,Riešutėlis“ meninio ugdymo mokytojai Jolantai Valickienei.

Renginyje Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštai už aktyvią metodinę veiklą, puikų mokinių paruošimą, atsakingai atliekamą vadybinį darbą, dalyvavimą projektinėse ir kitose veiklose įteikti Juozo Balčikonio gimnazijos anglų kalbos mokytojai Nijolei Koženiauskienei, Panevėžio 5-osios gimnazijos informacinių technologijų mokytojai metodininkei Jolitai Stankevičienei, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktoriui Alfredui Paberžiui, ,,Aušros“ progimnazijos direktorei Giedrei Gruzdienei, lopšelio-darželio „Kastytis“ logopedei metodininkei Justinai Kedytei, lopšelio-darželio ,,Pasaka“ specialiajai pedagogei-logopedei metodininkei Astai Jagminienei, lopšelio-darželio ,,Puriena“ direktorei Zitai Kuncienei, lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai Jūratei Paršonienei, lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktorei Zinai Pauliukonienei, lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Rasai Breimelienei ir Panevėžio dailės mokyklos direktoriui Vytautui Tallat-Kelpšai.  
 
Komunikacijos skyrius
 

Reklama