Pagerbti nusipelnę Mažeikių kraštui žmonės
  NAUJIENOS
Macikuose pagerbtos GULAG‘o lagerių aukos

Pagerbti nusipelnę Mažeikių kraštui žmonės

Kategorija:

Miestas:

Vasario 16-ąją Savivaldybės kultūros centre vykusiame šventiniame vakare-koncerte trims asmenims iškilmingai įteiktos Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo regalijos.

Ta proga už 2012 metais nuveiktus darbus nominuota ir 13 įmonių, įstaigų bei pavienių žmonių.

Už bažnyčios statybą 

Už atsidavimą ir prasmingus darbus Mažeikių krašto žmonėms Mažeikių r. savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas kun. g. kan. Zenonui Degučiui – Mažeikių dekanato dekanui, Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonui. Pasak Savivaldybės atstovų, šiam žmogui mažeikiškiai dėkingi už bažnyčios, šiandien tapusios ne tik maldos namais, bet ir subtilios kultūros centru, statybą. Kan. Z. Degutis  aktyviai dalyvauja Mažeikių rajono bendruomenės veikloje, sambūriuose bei prisideda organizuojant įvairius kultūrinius renginius.

Už prioritetinį renginį

Antrasis žmogus, kuriam už ilgametę pagalbą organizuojant ir garsinant Žemaičių dūdų šventę nuspręsta suteikti Mažeikių r. savivaldybės garbės piliečio vardą  – Justinas Jonušas –Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas, nusipelnęs artistas, dimisijos majoras, pedagogas, choro ir orkestrų dirigentas, ilgametis Žemaičiųdūdų šventės vyriausiasis dirigentas ir organizatorius.

Maestro J. Jonušo dėka Žemaičių dūdų šventė gyvuoja jau daugiau nei 30 metų. Dimisijos majoras – ištikimiausias nuo 1978 m. vykstančios šventės dalyvis ir organizatorius. Daugelį metų jis buvo šventės vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas. Žemaičių dūdų šventė įtraukta į Lietuvos prioritetinių renginių sąrašą, nes J. Jonušo iniciatyva renginyje dalyvauja visi šalies kariniai bei kiti profesionalūs orkestrai. 

Už pagalbą 

Už materialinę ir moralinę pagalbą įgyvendinant socialinius, kultūros ir švietimo projektus, susietus su Mažeikių krašto praeitimi ir dabartimi, Mažeikių r. savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas Gedeminui Kiesui (po mirties) – buvusiam Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos generaliniam direktoriui, 1995–1997 m. kadencijos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariui.

Savivaldybė informuoja, jog G. Kiesaus iniciatyva Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje buvo sukurta speciali grupė, kuri Mažeikių profesinėje mokykloje atrinkdavo gabiausius moksleivius, mokėdavo jiems stipendijas, aktyviai prisidėdavo ruošiant jaunus specialistus. G. Kiesus aktyviai rūpinosi Kultūros rūmų įrengimu, nuolat remdavo kultūros renginių organizavimą, asmeniškai palaikydavo ir remdavo meno žmones, tremtinių chorą, sportininkus, prisidėjo išleidžiant ne vieną knygą.

Garbės piliečiams įteikti specialūs Garbės piliečio medaliai bei garbės vardo suteikimo pažymėjimai. Anapilin išėjusio G. Kiesaus Garbės piliečio regalijos perduotos jo našlei bei broliui. 

Pagerbti nominacijomis

Nominacijų vertinimo ir skyrimo komisija nusprendė nominacijomis apdovanoti: VšĮ Mažeikių ligoninė Operacinės-reanimacijos skyrių – „2012 metų gyvybės gelbėtojai“; UAB „Rudesta“ – „2012 metų mecenatas“; Eugenijus Kupliauskas, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas – „2012 metų geradaris“; Albertas Ruginis, Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Mažeikių skyriaus garbės narys – „2012 metų metraštininkas“;Jolanta Tendienė, Mažeikių choreografijos mokyklos direktorė, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio „Kauškutis“ vadovė – „2012 metų ambasadorius“; Dainora Petrikienė, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro kolektyvų „Alksna“ ir „Alksniukai“ vadovė – „2012 metų kūrėjas“; Jonas Šopa, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos 6 klasės mokinys – „2012 metų jaunasis talentas“; Nerijus Gudaitis, Mažeikių sporto mokyklos mokytojas metodininkas, asociacijos „FK Atmosfera“ prezidentas, treneris – „2012 metų sporto šviesulys“; Andriejus Virkutis, ūkininkas – „2012 metų kaimo ambasadorius“; asociacija Mažeikių aeroklubas – „2012 metų renginys“; Irmantas Sujeta, VšĮ Mažeikių „Versli karta“ direktorius, – „2012 metų visuomenininkas“; UAB „Impeka“ – „2012 metų verslingiausia įmonė“; Sigitas Ramanauskis (po mirties), buvęs Laižuvos kultūros centro direktorius – „2012 metų bendruomenės siela“.

Garbės piliečių vardai suteikti Savivaldybės tarybos, o nominacijos – Nominacijų vertinimo ir skyrimo komisijos sprendimais.

Renginiui žavesio suteikė įvairių vietinių artistų, dainų ir šokių atlikėjų bei dainininko Romualdo Juzukonio pasirodymai.

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ 

http://www.budas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3808:-pagerbti-nusipeln-maeiki-kratui-mons-&catid=34:aktualijos


Reklama