NAUJIENOS

Pagerbti Alytaus rajono gruodžio mėnesio sukaktuvininkai

Kategorija:

Miestas:

Graži Alytaus rajono savivaldybės tradicija – pasveikinti kiekvieno metų mėnesio jubiliatus, padėkoti jiems už gerus darbus, pabendrauti. Šiandien pagerbta 10 gruodžio mėnesį gimusių sukaktuvininkų, kuriuos  apdovanojimams pasiūlė seniūnai, kaimo bendruomenių pirmininkai, įstaigų, bendrovių vadovai, bendradarbiai.

Apdovanoti įvairių profesijų, skirtingo amžiaus, skirtingos gyvenimiškos patirties žmones, iš kurių galime pasimokyti, kuriais galime didžiuotis.

Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko Padėkos, gėlės ir asmeninės dovanos įteiktos:


Lionei Trukanavičienei, kepyklėlės „Lionės šimtalapiai“ savininkei, už Butrimonių krašto kulinarinio paveldo puoselėjimą, sėkmingai vystomą verslą, dalyvavimą įvairiuose savivaldybės renginiuose;


Romaldai Juškauskienei ir Gvidui Juodžiukynui, Daugų seniūnijos senjorams, už aktyvų dalyvavimą savo bendruomenių kultūriniuose renginiuose;


Gintautui Videikai, Pivašiūnų seniūnijos Kalesninkų girininko pavaduotojui,  už pagalbą seniūnijos gyventojams kuriant ir puoselėjant gražią aplinką;


Sigitui Žūsinui, Punios seniūnijos sporto veiklų organizatoriui, už ilgametę aktyvią veiklą bendruomenėje, gerą darbą Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo daugiafunkciniame centre;


Ritai Valiūnienei, Žemės ūkio skyriaus specialistei Punios seniūnijoje, už ilgametę profesionalią veiklą, nuoširdžią pagalbą žemdirbiams;


Olgai Kazlauskyienei, Daugų gimnazijos darbuotojai, už ilgametį sąžiningą darbą;


Almai Vaištarienei, Pivašiūnų ir Daugų gimnazijų tikybos mokytojai, už kūrybingą pedagoginį darbą, aktyvią projektinę bei metodinę veiklą, bendruomenės tradicijų puoselėjimą;


Albinai Zubrienei, žemės ūkio bendrovės „Atžalynas“ vyriausiajai gyvulininkystės specialistei – zootechnikei, už ilgametį sąžiningą darbą, svarų indėlį modernizuojant ūkį;


Vaclovui Karalevičiui, Alytaus seniūnaitijos seniūnaičiui, UAB „Multivanas“ vadovui, už aktyvų dalyvavimą Alovės seniūnijos veikloje, kaimo bendruomenių rėmimą, taip pat – už dalyvavimą Aplinkos tvarkymo konkurse.

„Mielieji, šiandien noriu jums palinkėti: sulėtinkime žingsnius, primirškime kasdienius rūpesčius ir su viltimi pažvelkime į ateinančius Naujuosius Metus! Tegul Jūsų namuose nepritrūksta jaukumo ir žmogiškosios šilumos, džiaugsmo, ramybės.  Tegul gerumas apgaubia Jūsų artimus ir mylimus žmones, o gražios mintys, svajonės -  pildosi.

Ačiū, kad nešate gėrį, dirbate žmonių gerovei, prisidedate prie Alytaus rajono ir Lietuvos valstybės klestėjimo!”,-  jubiliatams sakė savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

Apdovanotus sukaktuvininkus taip pat sveikino savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, kiti vadovai ir administracijos darbuotojai.

 Alytaus rajono savivaldybės informacija

Reklama