NAUJIENOS

Pagėgių savivaldybės viešąją biblioteką pasiekė vertinga dovana iš Jungtinių Amerikos Valstijų

Kategorija:

Miestas:
Neseniai Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka sulaukė vertingos dovanos iš Jungtinių Amerikos Valstijų.Tęsdami gražią ilgametę draugystę su Pagėgių krašto kultūros įstaigomis, Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaitis Romas Šležassu žmona Birute nusprendė Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai padovanoti savo ir savo tėvų –kapitono Albino ir Onos Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių asmenines bibliotekas. Ši dovana ne tik įamžins gerb. Šležų tėvų atminimą Pagėgių krašte, bettaipogisuteiksdaug svarią išliekamąją vertę turinčios istorinės informacijos.Džiugu, jogši vertinga dovana gauta pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo ir Tilžės akto šimtmetį.
Gautą siuntą sudaro grožinė literatūra, periodika, pamfletai, leidiniai, spausdintitarpukario Lietuvoje bei Jungtinėse Amerikos Valstijose. Taip patknygos, leistos1945-1949 m. lietuvių, perkeltų į stovyklas Vokietijoje po Antrojo pasaulinio karo, bei nuo 1950 m. spausdintileidiniai, kuriuos sudaro ir tarybiniame laikotarpyje leista spauda. Šios bibliotekosunikaliosistorine prasme ne tik dėl savo turinio, tačiau ir dėl atitinkamus istorijos įvykius,žmonių nuotaikas, jausmus ir jautrius asmeninius išgyvenimus atspindinčių dedikacijų bei dovanotų knygų kelią atskleidžiančių įrašų. Vertingą siuntinį sudaro ir keletas dėžių Lietuvoje bei Jungtinėse Amerikos Valstijose 1930-1940 m. leistų vinilinių plokštelių.
Šiuo metu leidiniai yra kataloguojami, viešojoje bibliotekoje rengiama nuolatinė ekspozicija lankytojams. Tikimasi, jog šios dovanotos asmeninės bibliotekos bus patrauklios ne tik kraštiečiams, miesto svečiams, bet ir mokslinius darbus rašantiems studentams ar istorikams.
 
Milda Jašinskaitė-Jasevičienė
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė
 
 
Nuotraukų autorė Asta Andrulienė
 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama