NAUJIENOS

Pagėgiai ir istorinė šio miesto genezė

Kategorija:

Miestas:
Kiekvienos šalies istorinė raida savita, tačiau praeityje Klaipėdos kraštas              ir                   Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) sritis buvo nedalomi Prūsijos karalystės teritoriniai vienetai. Prūsijos karalystė – tai nebe egzistuojanti istorinė valstybė kelis šimtmečius dariusi didelę ekonominę, politinę ir kultūrinę įtaką visai Europai. Prūsijos karalystė užėmė didelę teritoriją, todėl 1752 m. buvo perskirstyta į 10 sričių. Didžiausia sritis – Įsrutis (Rytų Prūsija), kurią sudarė Įsručio, Ragainės, Tilžės ir Klaipėdos apskritys. 1871 m. suvienijus Vokietiją, Prūsija tapo jos dalimi.
Pagėgiai, eilinis to meto kaimas, įėjo į Klaipėdos, o Tilžės (Sovetsko) miestas, garsėjantis savo turgumis, į Tilžės apskritį. XX a. pr. per Pagėgius į Lietuvą buvo intensyviai gabenama draudžiama lietuviška spauda. 
Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Pagėgiai tapo apskrities centru. 1923 m. prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, Pagėgiai gavo miesto teises. Nuo tada šis miestelis ėmė sparčiai augti. Iškilo modernių to meto architektūros statinių – kotedžai, vilos, nutiestos pagrindinės gatvės, kuriamos lietuviškos įstaigos, mokyklos, bankai, viešbučiai, užeigos.
Po Antrojo pasaulinio karo buvęs Rytų Prūsijos regionas padalytas dviems karą laimėjusioms valstybėms – Sovietų Sąjungai ir Lenkijai. Sovietmečiu Pagėgių miestas sunyko ir ilgainiui buvo įtrauktas į Šilutės rajono sudėtį.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Pagėgiai, atskirti nuo Šilutės rajono, ėmė sparčiai vystytis. 2000 m. Pagėgiai tampa naujai įsteigtos Pagėgių savivaldybės centru, kuri šiandien priklauso Tauragės apskričiai. Pagėgių miesto herbe pavaizduota sidabrinė gegutė, kojomis nešanti auksinį raktą. Žalias herbo fonas simbolizuoja viltį ir gamtos grožį. Gegutė siejama su liaudiška Pagėgių vardo etimologija. Auksinis raktas reiškia pasienio miestą. Herbas sukurtas 1995 m., autorė – dailininkė Laima Ramonienė. Manoma, kad Pagėgių miesto vardas kilęs nuo Gėgės upės pavadinimo. 
www.tic.pagegiai.lt

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Šventinės edukacinės programos vaikams

6 leciono (pamoka)Jonui Svilainiui – 100

Jonui Svilainiui – 100

Vasario 8 dieną Didžiosios Kovos apygardos „B“ rinktinės Dieduko, Žaibo ir Audros būrių partizaną, buvusį politinį kalinį ir aktyvų politinių kalinių sukilimo 1953 m. Vorkutos lageryje dalyvį Joną Svilainį (Liūtą)...

Reklama