NAUJIENOS

Padėka Skuodo miesto jubiliejinės šventės organizatoriams ir dalyviams

Kategorija:

Miestas:

Skuodo miesto šventė – išskirtinis metų renginys Skuodo rajone. Šiemet net keturias dienas vykęs jubiliejinis gimtadienis buvo ypatingas dėl organizuotų kultūrinių, sportinių ir pramoginių renginių, akcijų ir parodų gausos. Jų metu buvo jaučiama stipri žemaitiškumo dvasia, skuodiškių vienybė bei atskleistas vietos gyventojų gebėjimas džiaugtis ir didžiuotis savo miestu. Viso to pasiekta tik darbščių, atsakingų, kūrybingų ir veiklių žmonių dėka.

2017 m. birželio 15 d. Skuodo rajono savivaldybės vadovai Skuodo miesto šventės organizatoriams ir visiems, nuoširdžiai prisidėjusiems, atsidėkojo, įteikdami Savivaldybės padėkos raštus ir Skuodo rajoną reprezentuojančius nuotraukų albumus.

Skuodo rajono savivaldybės vadovų nuoširdi padėka už daugiausiai atsakomybės reikalaujantį darbą – Skuodo miesto jubiliejinės šventės organizavimą ir koordinavimą – buvo skirta Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjui Gintui Andriekui. Už visos šventės programos paruošimą ir koordinavimą, entuziastingą kūrybinį ir organizacinį darbą, pareikalavusį begalinio atsidavimo, dėkota Skuodo rajono kultūros centro direktoriui Vidmantui Valinskiui ir Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus pavaduotojai kultūrai Daliai Ragauskaitei.

Aplinka, kurioje vyko Skuodo miesto šventė, turėjo neabejotinai didelės įtakos šventės sėkmei. Todėl už miesto sutvarkymą ir paruošimą šventei padėkota Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo miesto seniūnijos seniūnui Algimantui Šideikiui, už nuostabų Skuodo miesto erdvių papuošimą padėka skirta Skuodo rajono kultūros centro dailininkei Vitai Lukšienei, o už šventės metu užtikrintą saugumą ir operatyvų darbą padėkota Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato viršininkui Alfonsui Meškiui.

Už svarbų indėlį organizuojant Skuodo miesto jubiliejinę šventę, kūrybinį ir organizacinį darbą bei tam tikrų sričių kuravimą padėkota viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro direktorei GražiniteiJokšienei, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Loretai Vasiliauskienei, Skuodo muziejaus direktorei Aldonai Ozolienei, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Danutei Kazlauskienei.

Įvairūs renginiai ir akcijos buvo Skuodo miesto šventės branduolys. Todėl Skuodo rajono kultūros centro renginių režisierei Gražinai Ronkaitienei padėkota už kūrybinį ir organizacinį darbą režisuojant ir vedant Skuodo miesto jubiliejinės šventės renginius, taip pat už renginio vedimą padėkota Skuodo rajono kultūros centro folklorinio ansamblio „Vereta“ saviveiklininkui Stasiui Vainorui.

Skuodo kūno kultūros ir sporto centro vadovui Alfonsui Lenkiui, centro sporto darbuotojams Linui Mitkui, Kęstučiui Sakalauskui ir Stanislovui Penkui padėkota už sportinių renginių organizavimą Skuodo miesto šventėje.

Skuodo miesto šventėje dalyvavo svečių delegacijos iš užsienio – Rusijos federacijos Chakasijos Respublikos Askizo rajono ir Ukrainos Respublikos Žitomiro miesto atstovai. Jų dalyvavimas šventėje Skuodo rajono savivaldybės vadovams buvo labai svarbus. Todėl už sklandžią šventės svečių viešnagę padėkota Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyresniajai specialistei Alinai Anužienei ir vyriausiajai specialistei Laurai Popovienei. Už nuoširdžią pagalbą prisidedant apie svečių viešnagės organizavimo atsidėkota kavinės „Skuodiškio užeiga“ savininkei Romai Alšauskienei ir kavinės „Pas Nerijų“ savininkui Nerijui Daukui. 

Skuodo miesto šventės renginiuose dalyvaujančius žmonės linksmino įvairūs meno kolektyvų pasirodymai. Ta proga Skuodo miesto mokyklos direktorei Anelei Raugienei padėkota už puikų kūrybinį ir organizacinį darbą, neformaliojo švietimo kolektyvų įspūdingus pasirodymus, padėkos žodžiai skirti ir Skuodo meno mokyklos direktorės pavaduotojai ugdymui Daivai Andriekuvienei už neformaliojo švietimo kolektyvų pasirodymų nuotaikingą scenarijų ir gebėjimą priimti kūrybiškus sprendimus.

Už nuoširdžią pagalbą organizuojant miesto šventę ir meno kolektyvų pasirodymų paruošimą padėkota Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos muzikos mokytojai ekspertei ir vaikų laisvalaikio centro „Jorema“ vadovei Jolantai Raišutienei, Skuodo meno mokyklos vyresniajam mokytojui ir Skuodo rajono kultūros centro Šačių skyriaus vokalinio moterų ansamblio vadovui Kamilijui Venckui, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos muzikos mokytojui metodininkui Algimantui Matučiui, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos muzikos vyresniajai mokytojai Alinai Gadeikienei.

Už reikšmingą indėlį į Skuodo miesto šventės programos įgyvendinimą, ruošiant nuotaikingus meno kolektyvų pasirodymus, padėkota Skuodo meno mokyklos mokytojams ir vadovams – vyresniajai kanklių mokytojai Astai Narvilienei, kanklių mokytojai Linai Jonaitienei, vyresniajai šokių mokytojai Nijolei Dapšauskienei, birbynės mokytojui Tadui Jonaičiui, pučiamųjų instrumentų orkestro vadovui Bronislovui Rušinskui

Skuodo rajono kultūros centro meno kolektyvų pasirodymai taip pat buvo labai svarbi Skuodo miesto šventės dalis. Padėkota Skuodo rajono kultūros centro Ylakių skyriaus folklorinio ansamblio „Alda“ vadovei Eglei Ereminei, Barstyčių skyriaus folklorinio ansamblio „Barstītē“ vadovei Giedrei Balsienei, Mosėdžio skyriaus folklorinio ansamblio ir vokalinio moterų ansamblio „Volungėlės“ vadovei Vitai Pajarskienei, Šačių skyriaus Rukų kaimo liaudiškos muzikos kapelos „Gaspadorius“ vadovui Gintautui Petrauskui, Daukšių vokalinio moterų ansamblio „Svaja“ vadovei Kristinai Petrauskienei, mišraus choro „Apuolė“ vadovei Kristinai Rimienei, folklorinio ansamblio „Vereta“ vadovei Sigitai Žiemelienei, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapelos „Armonikieriai“ vadovei Violetai Prišmontienei, Mosėdžio skyriaus jaunuolių tautinių šokių grupės vadovei Zitai Šlečkuvienei.

Akivaizdu, prie Skuodo miesto šventės organizavimo prisidėjo tikrai labai daug žmonių, kiekvieno iš jų indėlis į jubiliejinę Skuodo šventę neįkainojamas. Visi šie žmonės įrodė, kad reikšmingi rezultatai pasiekiami tik tada, kai visame kame matomos galimybės, tikima savo idėjomis ir uoliai dirbama įgyvendinant sumanymus. Skuodo rajono savivaldybės vadovai šventės organizatoriams ir prisidėjusiems prie šventės palinkėjo neblėstančios energijos ir entuziazmo dirbant Skuodo rajono bendruomenės labui.

Sandra Staniūtė

Reklama