NAUJIENOS

NVO tarybos posėdyje diskusija su NVO informacijos ir paramos centro valdybos pirmininku

Kategorija:

Miestas:
Praėjusią savaitę Joniškio rajono savivaldybėje į išplėstinį posėdį rinkosi Joniškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų (NVO) taryba. Šįkart be darbotvarkėje numatytų klausimų, šios tarybos nariai ir kitų rajono NVO atstovai turėjo puikią progą pabendrauti ir išsakyti jiems rūpimus klausimus Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro valdybos pirmininkui, nepriklausomam konsultantui, NVO ekspertui Ričardui Diržiui.
 
Pirmiausiai Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro valdybos pirmininkas susitiko su rajono meru Gediminu Čepuliu. Čia kalbėta apie rajone veikiančias NVO, jų vykdomas veiklas, aptarti jų pasiekimai. Tuomet svečio laukė į posėdį susirinkę NVO tarybos nariai ir rajono organizacijų atstovai.
 
Posėdžio pradžioje išrinktas naujas NVO tarybos primininkas, nes dėl pasikeitusių teisės aktų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Vilma Bartašienė nebegali eiti NVO tarybos pirmininko pareigų. Ji lieka NVO tarybos sekretore. Pirmininku išrinktas Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.
 
Posėdžio metu aptarta situacija dėl informacijos rinkimo ir pateikimo Migracijos informacijos centrui „Renkuosi Lietuvą“. Prašoma informacijos apie laisvas darbo vietas ir paklausias profesijas, vidutinį darbo užmokestį ir turimą informaciją  apie migracijos srautą regione, reemigrantų skaičių regione, sugrįžtančių į Lietuvą skaičių, darželių / mokyklų prieinamumą, galimybes mokytis ne lietuvių šeimų vaikams, integracines priemones / programas į Lietuvių švietimo sistemą reemigrantų vaikams, taip pat kitos aktualios informacijos, kuri paskatintų užsienyje gyvenančius asmenis apsispręsti dėl grįžimo gyventi į Lietuvą ir ypač šalies regionus, Joniškį. Vilma Bartašienė prašė pateikti informaciją apie žinomus atvejus.
 
Taip pat tartasi dėl NVO ir bendruomenių sąšaukos renginio organizavimo siekiant glaudesnio organizacijų bendradarbiavimo. Nutarta renginį organizuoti 2018 m. vasarą.
           
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro valdybos pirmininkas Ričardas Diržys kalbėjo apie galimybę savivaldybės paslaugas perduoti NVO sektoriui. Pagal Nacionalinę pažangos programą iki 2020 metų numatytas rodiklis – bent 15 proc. savivaldybės teikiamų paslaugų perduoti NVO. Ričardas Diržys pasakojo apie NVO paslaugų teikimo vystymą, kuris vyksta jau nuo 2002 m.  Džiaugėsi, kad savivaldybėse veikia NVO tarybos. Tačiau kalbėjo, kad vykdomi maži projektai, kurių vertė tesiekia apie 100 Eur.  

 
Ričardas Diržys aiškino, kad NVO ir biudžetinės įstaigos turėtų gyvuoti konkurencinėmis sąlygomis dėl įvairių paslaugų teikimo švietimo, kultūros, sporto, socialinės ir infrastruktūros srityse. Joniškyje yra viena įstaiga švietimo srityje – VšĮ „Spalvų harmonija“, daug NVO sporto paslaugų sektoriuje, bendruomenės, būdamos asociacijomis, galėtų teikti paslaugas, pavyzdžiui, infrastruktūros srityje – tvarkyti želdynus, šienauti ar kt. NVO tarybos veiklų ir jos efektyvumo plėtros galimybės yra didelės, tai tarsi šešėlinė savivaldybės taryba, ieškanti dialogo tarp visuomenės ir valdžios, padedanti spręsti gyventojų lūkesčius ir poreikius.
 
Taip pat kalbėta apie galimybes pirkti paslaugas iš NVO pagal naujojo Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnį, kuris numato rezervuotas sutartis 3 metams.
 
Vilma Bartašienė informavo, kad kreipėsi į Nacionalinės nevyriausybinės organizacijų tarybos pirmininką Martiną Žaltauską su prašymu padėti spręsti susidariusią situaciją, kai jaunimo ir NVO savanoriai vadovai  baudžiami dėl finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių neužpildymo ir nepateikimo Registrų centrui. Ji priminė, kad pernai į NVO tarybos posėdį buvo kviečiami VMI ir Registrų centro atstovai, tačiau jie neatvyko. Žinoma, kad tvarka ir skaidrumas turi būti, tačiau bausti NVO, kurios dažnai neturi net buhalterio, prieš tai nevykdžius prevencinio mokymo, yra nesąžininga. Norint pateikti Registrų centrui minėtus dokumentus NVO vadovams yra suformuoti aukšti reikalavimai – turėti elektroninį parašą, išmanyti gerai buhalteriją, finansus. Vėliau gauta informacija, kad šis klausimas įtrauktas į nacionalinės NVO tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d. Vilniuje, darbotvarkę.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija ir nuotraukos
 

Pusiaužiemio žygis

Užsienio turistus domina Lietuvos gamta

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Kaip mokėmės siuvinėti atviruką

Ne dankinde, sed kisindeReklama