NAUJIENOS

Nusilenkta Laisvei ir Laisvės gynėjams

Kategorija:

Miestas:

Minint Sausio 13-ąją švietimo ir kitos įstaigos bei gyventojai buvo kviečiami prisijungti prie iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija". Languose 10-čiai minučių uždegėme atminimo, vienybės ir vilties žvakeles. Ignalinos rajono kultūros centre vykusiame Laisvės gynėjų dienos renginyje padėkota Laisvės gynėjams, pristatyta Laisvės premijos laureato Valdo Adamkaus paroda. Ignalinos krašto muziejuje – paroda ,,Apgynę laisvę“, čia vyko istorijos pamokos gimnazistams.

Kadenciją baigusiam Lietuvos Respublikos Prezidentui, vienam iš lietuvių išeivijos visuomeninės organizacijos „Santara-Šviesa“ lyderių Valdui Adamkui Laisvės premija buvo įteikta 2017 m. sausio 13-ąją – iškilmingo Laisvės gynėjų dienos minėjimo metu. Visą gyvenimą puoselėjantis patriotiškus jausmus ir darbą Lietuvai laikantis didžiausia vertybe Prezidentas užsienio politikoje įtvirtino pagarbą demokratijai, žmogaus teisėms, valstybių suverenumui, šalies teritorijos vientisumui. Kultūros centre eksponuojamoje parodoje galima pamatyti svarbiausias Prezidento Valdo Adamkaus veiklos akimirkas, didžiausią atgarsį turėjusių renginių, susitikimų vaizdus. Šios parodos ir didžios asmenybės fone vyko Laisvės gynėjų dienai skirtas renginys, kurį vedė kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Marijona Lukaševičienė, priminusi 1991-ųjų metų Sausio įvykius, kvietusi pagerbti žuvusius tylos minute. Renginys pradėtas ir baigtas muzika, širdyse įžiebusia gražią viltį, kad mums dovanota laisvė nebus atimta, sunaikinta, kad kartų kartos ją saugos ir brangins.

Renginyje dalyvavo ir savo prisiminimais dalijosi Laisvės gynėjai, Sausio 13-osios medaliu apdovanoti Ignalinos krašto savanoriai Nijolė Nagurnaitė, Albinas Gruzdys ir Žilvinas Aigiris Bulavas. ,,Oras tuo metu buvo persmelktas drąsa, vienybe ir meile Lietuvai, tačiau tikrai netiesa, kad visa Lietuva alsavo laisve. Ir šiandien ne visi ją vertina. Tiek daug liejančių pyktį, kiršinančių. Galbūt praėjus ne 30, o 40 metų, kaip Mozė klajojęs po dykumą, ir mes suprasime, ką turime...“,– kalbėjo N. Nagurnaitė. Ji išreiškė pagarbą ne tik Vilniuje, karščiausiuose taškuose, buvusiems, bet ir tiems, kurie kovotojus palaikė maldomis, mintimis, išgyvenimais, kurie ir šiandien puoselėja patriotinius jausmus.   

Laisvės  gynėjas Albinas Gruzdys  sakė esąs dėkingas Laisvės gynėjui Arūnui Domininkui Grabažiui, kuris tuomet visus juos suorganizavo vykti į Vilnių. Prisimintas ir jo meilę Lietuvai ir Dievui  skatinęs tremtinys kunigas Antanas Simonaitis, kuris bene pirmasis rajone Vosiūnuose iškėlė trispalvę. A. Gruzdžio manymu, šiandien lietuviai, kaip niekada anksčiau,  tikrai gerai gyvena ir jo didžiausias noras, kad ir vaikai bei anūkai būtų pasiryžę ginti Lietuvos laisvę, jei tik to prireiktų.

Laisvės gynėjas Žilvinas Aigiris Bulavas skaitė savo kūrybos eiles apie Sausio 13-ąją, aidinčius šūvius ir žmones, kurie neišsigando ir nesitraukė. Jis tuo metu gyveno Vilniuje ir sakė tiesiog negalėjęs likti namuose. Lemtingąją naktį nukentėjęs, šiandien vyras to nesureikšmina ir mano, kad kiekvienas lietuvis savyje turi meilės savo šaliai jausmą.  Laisvės gynėjus ir renginio dalyvius sveikino Seimo narys Gintautas Kindurys, teigęs, kad šių dienų kontekste Sausio 13-ąją iškovota laisvė atrodo kaip didelis stebuklas. Ši atmintina diena iššaukia daug skirtingų jausmų: pagarbą, džiaugsmą, pasididžiavimą, didelį dėkingumą: ,,Dėkoju visiems Lietuvos gynėjams, ypač Ignalinos krašto savanoriams, paprastiems žmonėms ir tiems, kurie šiandien atėjo į renginį ir taip pagerbė Lietuvą, laisvę...“.

,,Istorija turi savo kelią ir tiesą. Šiandien už laisvę paaukotos gyvybės įgyja ypatingą reikšmę. Kai pasaulyje matome tiek neramumų, reikia būti budriems, tačiau mes galime džiaugtis turėdami laisvą gyvenimą ir labai daug galimybių...“,– kalbėjo laisvės gynėjams dėkojęs savivaldybės mero pavaduotojas Juozas Rokas. Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Balinskienė kvietė branginti ir saugoti laisvę  ir visa tai, ką gero ir gražaus turime šiandien, nesusipriešinant ir nekovojant vieniems su kitais.

Vicemeras ir direktorė Laisvės gynėjams įteikė atminimo dovanėles ir gėlių. Jiems dėkota už gyvenimo pavyzdį, linkėta sveikatos ir prasmingų dienų.

Dar viena Laisvės gynėjų dienai skirta paroda eksponuojama Ignalinos krašto muziejuje. Sausio 13-ąją čia vyko Ignalinos gimnazistų pamokos, buvo prisimenami svarbiausi 1991-ųjų metų įvykiai. Parodoje „APGYNĘ LAISVĘ“ pristatoma dalis Algimanto Maskoliūno istorinių fotografijų, liudijančių apgintos Laisvės istoriją. Nuotraukos primena dienas, kai prie Lietuvos parlamento, Vilniaus televizijos bokšto, Nepriklausomybės aikštėje budėjo beginkliai žmonės, jos kalba iš praeities dabarčiai apie vienybę ir meilę, tikėjimą ir viltį.  Šią parodą muziejuje galima aplankyti iki sausio 31 dienos.

parengė Lina Kovalevskienė,


Reklama