NAUJIENOS

Nuotolinis mokymas: iššūkiai, rezultatai, pagalba

Kategorija:

Miestas:
Jau kelintą mėnesį besitęsiantis nuotolinis mokymas kelia vis didesnį rūpestį daugeliui tėvų ir mokytojų. Neretas pripažįsta, kad pastebimas ir vaikų žinių suprastėjimas. Ilgametė švietimo darbuotoja Genoveita Krasauskienė prie porą savaičių pasidalijo keliais pasiūlymai, kaip būtų galima užpildyti per nuotolinį mokymą atsiradusias žinių spragas. https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kaip-iveiksime-neigiamas-nuotolinio-mokymosi-pasekmes-
Mokytojai taip pat turi įveikti daugybę iššūkių,  neretas jų pasigenda didesnės Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagalbos.  
Apie nuotolinį mokymą mintimis dalijasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė.  

Dėkojame, kad mokytojai nelieka nuošalyje, aktyviai siūlo, kaip būtų galima kompensuoti mokymo praradimus, kilusius dėl nuotolinio ugdymo, kuris vis tik turi ir savo specifikos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra sudariusi pagalbos priemonių planą, iš valstybės biudžeto skirtas papildomas finansavimas įvairioms pagalbos priemonėms – 1,3 mln. eurų. Ministerijos parengtame Mokymosi praradimų dėl pandemijos kompensavimo plane numatyta pagalba abiturientams ir dešimtokams, kitiems mokiniams, socialiai pažeidžiamų grupių mokinių aprūpinimas kompiuterine technika, papildomos konsultacijos mokytojams ir mokyklų vadovams. Sukurtas algoritmas, mokykloms padedantis nustatyti, kokios pagalbos ir kokiems mokiniams reikia, sudaromos sąlygos, kad šie mokiniai ir karantino metu ateitų į mokyklas ir gautų mokytojų pagalbą.
Detaliau su pagalbos priemonėmis galima susipažinti ministerijos interneto svetainėje
https://pagalbamokytis.lt/.

Kadangi nuotolinis ugdymas tęsiasi beveik metus, mokytojai yra įgiję patirties ir jaučiasi daug stipriau, negu kad per pirmąją pandemijos bangą pavasarį. Mokytojai patys yra sukūrę nemažai itin kokybiškų skaitmeninių mokymo priemonių. Nacionalinė švietimo agentūra yra sukaupusi Lietuvoje parengtų ir naudojamų tiek mokamų, tiek ir nemokamų skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių sąrašą, kuris skelbimas švietimo portale emokykla.lt. Dabar nacionaliniame skaitmeninių priemonių kataloge yra užregistruota apie 300 mokamų ir nemokamų skaitmeninių priemonių, jį Nacionalinė švietimo agentūra vis papildo. Mokytojams taip pat siūloma apie 80 skaitmeninės kvalifikacijos tobulinimo kursų. Mokytojai taip pat kviečiami pasidalinti savo sukurtais pamokų rinkiniais, kitomis kokybiško skaitmeninio turinio priemonėmis.

Be abejonės, mokyklos jau tikrai nebebus tokios pačios, kurios buvo prieš pandemiją. Ir tai geroji šios pandemijos suteikta galimybė. Nuotolinis ugdymas ir ateityje, kai pasitrauks pandemija, bus reikšmingas. Pvz., 11 proc. pradinio ugdymo tipo mokyklų, 10 proc. specialiųjų mokyklų, 42 proc. progimnazijų, 33 proc. ilgųjų gimnazijų jau dabar numačiusios ir įteisinusios nuotolinį ugdymą, kaip neatsiejamą savo mokyklos ugdymo kultūros dalį.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2020 m. rugpjūtį buvo pakeisti bendrieji ugdymo planai ir numatyti atvejai, kada mokykla gali pereiti prie nuotolinio ugdymo.  Juose nustatyta, kad karantino, ekstremalios situacijos, pvz., esant temperatūrai minus 20 °C ar žemesnei arba 30 °C ar aukštesnei, kilus gaisrui, potvyniui, pūgai ir kt., laikotarpiu ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu būdu. Mokymas gali būti organizuojamas nuotoliniu ir tada, kai mokykla tampa dalykų brandos egzaminų centru, kai joje vyksta remonto darbai, ir pan. Sprendimą laikinai pereiti prie nuotolinio gali priimti mokyklos vadovas.

Pasiekimų patikrinimai dešimtokams (PUPP) vyks numatytomis dienomis pagal tvarkaraštį. Iki kovo 20 d. bus apsispręsta dėl jo vykdymo būdo: arba vyks elektroniniu būdu mokykloje, arba elektroniniu nuotoliniu būdu mokinio namuose.

Valstybiniai brandos egzaminai šiemet prasidės birželio 7 dieną – dviem savaitėmis anksčiau nei pernai. Pagrindinė egzaminų sesija baigsis liepos 2 dieną. Abiturientams bus teikiamos papildomos konsultacijos padedant geriau pasirengti egzaminams. Mokytojai galės išeiti atostogų anksčiau nei praėjusiais metais.

Vyriausybė planuoja skirti papildomas lėšas mokytojams apmokėti už papildomą darbą. Mokyklų bus prašoma užtikrinti bent 20 papildomų valandų konsultacijoms. Konsultacijas pagal dalykus paskirstys pačios mokyklos.

Egzaminų tvarkaraštis sudėliotas taip, kad svarbiausius egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei  matematikos – skirtų net 10 kalendorinių dienų. Šis intervalas, atsižvelgiant į mokyklų vadovų pageidavimus, skirtas tam, kad mokyklos galėtų organizuoti konsultacijas tarp šių dviejų itin svarbių egzaminų. Dar viena naujovė  – visų egzaminų laikas pailginamas 15 minučių.
 
Parengė
Karolina Baltmiškė

Reklama