NAUJIENOS

Nukentėjusiems nuo 2018 m. sausros – 4,2 mln. Eur

Kategorija:

Ūkininkai, patyrę nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 m, šią savaitę sulauks kompensacinių išmokų. Iki penktadienio 17 tūkst. ūkio subjektų Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) planuoja išmokėti 4,2 mln. Eur paramos. 2018 m. sausros nuostoliams kompensuoti Žemės ūkio ministerija iš viso skyrė 8,5 mln. Eur.

Parama bus mokama ūkininkams, iki š. m. liepos 2 d. pateikusiems paraiškas dėl patirtų nuostolių kompensavimo ir kurių dėl sausros patirti augalininkystės produkcijos nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 30 proc. pareiškėjo bendros vidutinės metinės 2015–2017 m. produkcijos vertės pagal visus taisyklėse nurodytus augalus.

Likusiems dėl sausros patyrusiems nuostolių augalininkams (251) kompensacinės išmokos bus mokamos, kai tik jie atsiųs reikalingus dokumentus ar bus išsamiau išnagrinėti pateikti duomenys. Šiems augalininkystės sektoriaus atstovams bus pervesta daugiau kaip 17 tūkst. Eur paramos.

NMA taip pat informuoja, kad rugpjūtį planuojama mokėti kompensacines išmokas gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems ūkio subjektams, atitinkantiems ,,Pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių“ reikalavimus. Planuojama, kad išmokų sulauks 48 800 paramos gavėjų.

Apie apskaičiuotą paramos sumą pareiškėjai gali sužinoti NMA informaciniame portale

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Reklama