NAUJIENOS

Norint kurti dalyvaujamąjį biudžetą, reikia žinoti, kokioje padėtyje esame

Kategorija:

Miestas:
Degaičių seniūnijos gyventojas Bronislovas Šiaudkulis, kurio pateiktas projektas „Anulėnų tvenkinio paplūdimio su poilsiaviete įrengimas surinko daugiausia gyventojų balsų“, ir Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas

Telšių rajono savivaldybė dalyvauja partnerio teisėmis projekto „Dalyvaujamojo biudžeto įgalinimas Baltijos jūros regione“ (angl. Empowering Participatory Budget in the Baltic Sea Region, EmPaci) įgyvendinime. Telšių rajono savivaldybė šiame projekte yra kaip pilotinė savivaldybė, įgyvendinanti Dalyvaujamąjį biudžetą, o moksliniai partneriai kuria metodinę medžiagą Dalyvaujamam biudžetui (situacijų analizė, gerųjų praktikų gidas, įgyvendinimo vadovas ir pan.), kuri būtų naudinga visoms savivaldybėms, pradedančioms įgyvendinti ar jau įgyvendinančioms Dalyvaujamąjį biudžetą.
 
Telšių rajono savivaldybėje šiuo metu jau baigėsi balsavimas už gyventojų pateiktas projektų idėjas. Iš viso gyventojai galėjo rinktis balsuoti už vieną iš 5 skirtingų projektų. Daugiausia balsų gyventojai atidavė projektui „Anulėnų tvenkinio paplūdimio su poilsiaviete įrengimas“. Įgyvendinus projektą, šalia Anulėnų tvenkinio Degaičiuose bus atkurta aktyvaus poilsio zona su paplūdimio tinklinio aikštele, treniruokliais, vaikų žaidimo zona. Projektas bus įgyvendinamas 2021 metais, įgyvendinti bus skiriama 20,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
„Esame pilotinė savivaldybė, įgyvendinanti Dalyvaujamąjį biudžetą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad būtent rajono gyventojai, patys sprendžia, kam turime skirti lėšas, kurį projektą finansuoti, ir, ko labiausiai reikia Telšiams. Ir gyventojai šį sprendimą jau priėmė – savivaldybė prie Anulėnų tvenkinio įrengsime paplūdimį su poilsiaviete. 2021 – aisiais tikimės sėkmingai įgyvendinti pirmąjį Telšių rajono savivaldybės dalyvaujamąjį biudžetą ir sulaukti dar didesnio gyventojų aktyvumo bei įsitraukimo sprendžiant rajono problemas. Manau, tai yra teisingas kelias siekiant ne tik skatinti gyventojų aktyvumą bei įsitraukimą, bet ir didinti pasitikėjimą vietos savivalda“,-  apie pirmąjį rajone įgyvendinamą Dalyvaujamąjį biudžetą kalbą Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

Parengti pagrindiniai „Dalyvaujamojo biudžeto įgalinimas Baltijos jūros regione“ (angl. Empowering Participatory Budget in the Baltic Sea Region, EmPaci) rezultatai

Pagrindinis projekto partneris - Rostoko universitetas jau parengė pagrindinius projekto darbo rezultatus, kurie yra naudingi ir aktualūs visoms savivaldybėms, kurios siekia arba jau pradeda įgyvendinti Dalyvaujamąjį biudžetą.
Po ilgo ir nuoseklaus darbo projekto „Dalyvaujamojo biudžeto įgalinimas Baltijos jūros regione“ (angl. Empowering Participatory Budget in the Baltic Sea Region, EmPaci) partneriai (Lietuvą atstovauja: Telšių rajono savivaldybės administracija, Rietavo savivaldybės administracija, Klaipėdos universitetas, Rietavo turizmo ir informacijos centras) pristato pirmąjį darbo vaisių – Status Quo analizę: EmPAci GoA 2.1.1 Status Quo Analysis final-18112020.pdf

Analizėje pristatomi trumpi šių šalių aprašymai, piliečių dalyvavimo ir DB definicijos, sėkmingi DB projektai bei potencialios kliūtys ir dalyvaujamojo biudžeto naudojimo skatinimo šiose šalyse būdai. Taip pat šioje Status Quo ataskaitoje yra pateikiama informacija apie savivaldybes, rajonus ir planavimo regionus, kuriuose EmPaci projekto partneriai planuoja įgyvendinti ar atnaujinti dalyvaujamojo biudžeto praktikas.

EmPaci projekto DB pilotinėms versijoms buvo pasirinktos devynios vietovės: Lahtis (Suomija), Butcovas (Vokietija), Vidžemės planavimo regionas (Latvija), Rietavas ir Telšiai (Lietuva), Bielsko-Biala (Lenkija), Moskovskaya Zostava/ Sankt Peterburgo Maskvos regionas, Suoyarvi miesto tipo gyvenvietė Karelijos Respublikoje ir Gatčinos rajono savivaldybė Leningrado regione (Rusija).

Šios vietovės gan stipriai skiriasi savo aplinka, finansinėmis galimybėmis, gyventojų charakteristika ir teisinėmis sistemomis. Joms taip pat priskiriamos skirtingos pradinės DB įgyvendinimo stadijos – nuo pradinės iki kelių sėkmingai įgyvendintų ciklų. Todėl visos vietovės patiria skirtingus iššūkius, tokius kaip darbo pradžios ir darbo tęstinumo kliūtys.

„Jeigu padaryti šią informaciją, žinias ir naudingas praktikas viešai prieinamomis, suinteresuotosios šalys galėtų rasti savo regionui ar savivaldybei pritaikomos inspiracijos. Klausimai, kaip kad „Kaip dalyvaujamasis biudžetas galėtų atrodyti mūsų savivaldybėje?“ ar „Ką mes galėtume pakeisti, tam kad pagerintume dalyvaujamojo biudžeto procesą?“, yra vizijos kūrimo pamatai. Būtent dėl šios priežasties šis dokumentas siekia sukurti gebėjimus įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą Baltijos jūros regione”, – rašo projekto partneriai.

„Status Quo“ analizė yra tik vienas iš pirmųjų „EmPaci“ projekto rezultatų. Netrukus, artimiausiais mėnesiais, planuojama paskelbti kitą medžiagą:

DB gerųjų praktikų gidą (angl. A guidebook PB Blueprint): bus išanalizuoti sėkmingi DB projektai ir pristatytos geriausios praktikos, taip pat ir už BSR ribų;

DB prieigų vadovas ir aprašymai (ang. Guide and description of the PB approaches) (pvz. vietiniai pritaikymai);

vadovas praktikams, kaip įgyvendinti DB (angl. Guidebook for practitioners on how to implement PB);

Viešojo biudžeto sudarymo priemonės funkcijų matrica (angl. Public Budgeting Tool Feature Matrix) su interaktyviomis atrankos ir filtravimo galimybėmis;

Interaktyvus vadovas ir įvairi mokymų medžiaga (angl. Online Manual and different Training materials) DB organizatorių ir edukacinių veiklų palaikymui;

Komunikacijos ir sklaidos planas (KSP) (ang. Communication and Dissemination Plan (CDP)), skirtas geriau suprasti, kaip organizuoti šiuos procesus.

Tinklapyje www.empaci.eu galima sužinoti daugiau apie projektą ir naujausius nacionalinių partnerių, dalyvaujančių projekte, rezultatus ar socialines ataskaitas.

DB yra demokratiškas sprendimų priėmimo procesas, kuriame dalyvauja paprasti žmonės rengiant ir priimant savivaldybės ar valstybės biudžetą. Baltijos jūros regione tik kelios savivaldybės reguliariai taiko DB procesą.

Ji pateikia įžvalgas apie dabartinę piliečių dalyvavimo situaciją tiek, bendrai, tiek konkrečiai dalyvaujamajame biudžete (DB). Ši analizė koncentruojasi ties EmPaci projekto šalimis partnerėmis – Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Rusija, bei Danija, Estija ir Švedija.


Rugilė Kumžaitė
Telšių rajono mero patarėja

Reklama