Nepriklausomi ekspertai sudarys daugumą „Invegos“ valdyboje
  NAUJIENOS

Nepriklausomi ekspertai sudarys daugumą „Invegos“ valdyboje

Kategorija:

Miestas:

Siekdama gerinti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) valdyseną ir valdymui suteikti daugiau skaidrumo bei viešumo, „Invegos“ stebėtojų taryba priėmė sprendimą inicijuoti „Invegos“ įstatų keitimą ir suburti valdybą, kurios daugumą sudarytų nepriklausomi ekspertai, turintys įvairių viena kitą papildančių sėkmingam tolesniam valdymui reikalingų kompetencijų.

Paskelbtas viešas konkursas į „Invegos“ nepriklausomų valdybos narių poziciją sulaukė aktyvaus susidomėjimo – buvo gauti 33 kandidatų gyvenimo aprašymai. Dauguma kandidatuojančiųjų buvo kompetentingi valdymo procesų, rizikos valdymo, bankų sektoriaus, verslo vystymo ar kitų sričių ekspertai. „Invegos“ stebėtojų taryba, padedama patyrusių personalo atrankos specialistų, konkurso būdu į nepriklausomus valdybos narius išrinko 3 geriausiai pasirodžiusius ir daugiausia konkursinių balų surinkusius kandidatus: Gytį Bendorių, Alditą Saulių ir Nerijų Datkūną.

Naujieji valdybos nariai pareigas pradės eiti nuo atnaujintų „Invegos“ įstatų registravimo VĮ Registrų centre dienos. Įstatų pakeitimais siekiama „Invegos“ valdybos darbą nukreipti strateginių sprendimų link, perkėlus einamųjų klausimų sprendimų priėmimą (dėl garantijų suteikimo ir išmokų mokėjimo) „Invegos“ generaliniam direktoriui.

Iki šiol „Invegos“ valdybą sudarė 5 nariai – 2 nepriklausomi ir 3 valstybės tarnautojai. Po „Invegos“ įstatų pakeitimo valdybą sudarys 3 nepriklausomi konkurso būdu atrinkti nariai ir 2 deleguoti nariai (Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Smulkioji ir vidutinio verslo politikos skyriaus vedėja Raminta Krulikauskienė ir Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktoriaus pavaduotojas Gediminas Norkūnas).

„Šiais pakeitimais siekiama gerinti įmonės valdymą, pasitelkus nepriklausomų savo srities profesionalų. Taip pat norime stiprinti privačių investuotojų pasitikėjimą „Invega“, kad taikant „Invegos“ administruojamas priemones daugiau privačių lėšų įsilietų į rinką ir padėtų smulkiajam ir vidutiniam verslui plėstis ir būti konkurencingam tarptautinėje rinkoje“, – sako ūkio viceministrė, „Invegos“ stebėtojų tarybos pirmininkė Lina Sabaitienė.

Naujos sudėties „Invegos“ valdyba pradės veikti įregistravus naujus „Invegos“ įstatus Registrų centre.

„Invega“ – 2001 m. Vyriausybės nutarimu įsteigta nacionalinė garantijų institucija, teikianti individualias garantijas už Lietuvos verslo subjektų paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) sandorius ir įgyvendinanti kitas verslo subjektų skatinimo ir finansinės paramos verslui priemones (paskolas, portfelines garantijas, rizikos kapitalo priemones, subsidijų ir visuotinių dotacijų priemones).

Bendrovės veiklos steigimo ir priežiūros funkcijas atlieka Ūkio ministerija.

Ūkio ministerijos inf.


Reklama