NAUJIENOS

Nekenksmingu vandeniu, naudotu daržovėms, vaisiams plauti, galima laistyti laukus

Kategorija:

Miestas:

Žemės ūkio ministerija primena: ūkininkai, perdirbėjai gali laistyti laukus vandeniu, kurį naudojo daržovėms, vaisiams plauti, jei vanduo nėra toksiškas ir atitinka kitus reikalavimus.

Iki šiol dauguma ūkininkų susidurdavo su vandens, naudoto plauti daržoves, vaisius, utilizavimo problemomis. Jie būdavo baudžiami, jei laukus laistydavo vandeniu, kuriuo plovė daržoves. Toks vanduo agroaplinkosaugininkų būdavo laikomas pavojinga atlieka. Tačiau siekiant saugoti gamtos išteklius ir įsiklausius į ūkininkus, leidžiama pakartotinai naudoti nekenksmingą aplinkai ir žmogui vandenį.

Nuplovus ar perdirbus daržoves ir vaisius, likęs vanduo gali būti liejamas ant žemės paviršiaus, jei jis atitinka bendruosius reikalavimus. Taip pat vanduo negali būti užterštas pavojingomis aplinkai ar žmogui medžiagomis.

Įsakymą Nr. D1-734 dėl „Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, kuriuo buvo leista laistyti laukus panaudotu daržovėms, vaisiams plauti, nekenksmingu vandeniu, galite rasti čia.

Žemės ūkio ministerijos inf.


Reklama