NAUJIENOS

Nedarbo Joniškio rajone mažinimui –Savivaldybės ir Užimtumo tarnybos bendras darbas

Kategorija:

Miestas:
Spalio 16 d.  vyko  Joniškio rajono savivaldybės atstovų ir Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)  atstovų organizuotas bendras susitikimas-diskusija. Į susitikimą-diskusiją pakviesti seniūnai, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro bei rajono verslininkų atstovai. Susitikimo-diskusijos tikslas –  aptarti rajono užimtumo situaciją rajone ir priimti sprendimus, padedančius didinti nedirbančių asmenų integraciją į darbo rinką.
Susitikimo pradžioje Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus  Gailius padėkojo Žagarės regioninio parko direktoriui Mindaugui  Balčiūnui, kuris suteikė galimybę susitikimą organizuoti Žagarės dvare, pakvietė visus diskusijai, primindamas, kad nedarbo lygis rajone yra pakankamai didelis, todėl yra privaloma diskutuoti ir bendromis pastangomis rasti atsakymus į klausimus  dėl  nedarbo mažinimo.
Susitikimo metu  Užimtumo tarnybos direktorė Ligita Valalytė pristatė veiklos kryptis ir pokyčius įgyvendinant užimtumo politiką Lietuvoje.  Kalbėdama apie situaciją, akcentavo, kad  nedarbo situacija reikalauja visų institucijų ir socialinių partnerių glaudaus bendradarbiavimo, o  koordinuotas, nuoseklus ir bendras darbas ir  konkrečių situacijų ar problemų sprendimas reikalingas siekiant įtraukti kuo daugiau gyventojų į užimtumą. Direktorė akcentavo, kad dėl susisiekimo, mobilumo ir nekvalifikuotų darbo pasiūlymų Joniškio savivaldybėje daugiausiai su problemomis susiduria vyresnio amžiaus ir ilgalaikiai bedarbiai.
Užimtumo tarnybos atstovai aptarė užimtumo situaciją rajone, palygino su kitomis Šiaulių klientų aptarnavimo departamento teritorijos savivaldybėmis, informavo, kad Joniškio rajono savivaldybėje š. m. spalio 1 d. duomenimis registruoti 1351 gyventojai, neturintys darbo, didžioji dalis (apie 41 proc.)  registruotų bedarbių neturintys profesinio pasirengimo. Lyginant rajono seniūnijas didžiausias nedarbo lygis fiksuojamas Žagarės seniūnijoje (16,4 proc.), o mažiausias nedarbingumas yra Skaistgirio seniūnijoje (6,3 poc.).  Taip pat pasidžiaugta, jog šiemet pavyko sumažinti nedarbo lygį Joniškio rajono savivaldybėje net 3,3 proc., tačiau nedarbo lygis rajono savivaldybėje yra 2,7 proc. didesnis nei šalyje. Susitikimo metu pristatyta darbo rinkos teikiamos paslaugos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybių stiprinimo planas.
Savivaldybės atstovai renginio metu pristatė rajono investicinę aplinką, o verslininkų požiūrį į užimtumo problemas ir jų  sprendimą bei bendradarbiavimą tarp Užimtumo tarnybos ir vietos verslininkų išsakė Joniškio verslininkų asociacijos atstovas Henrikas Mikalkėnas.
Informaciją apie socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus kaitos tendencijas ir nedarbo priežastis savo pranešime nurodė Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir skyriaus vedėja Laima Klemienė.
Aktyviai diskutuota apie priemones, kurios realiai padėtų ilgalaikius bedarbius gražinti į darbo rinką, pateiktos rekomendacijas bei siūlymai. Aktyviai šioje diskusijoje mintimis dalijosi rajono savivaldybės tarybos nariai Marcijonas Urmonas, Mindaugas Balčiūnas, seniūnijų seniūnai. Diskusijos pabaigoje savivaldybės administracijos direktorė Valė Kulvinskienė padėkojo Užimtumo tarnybai  ir  pabrėžė,  jog  institucijoms verta susitikti, diskutuoti, būti atsakingiems ir kalbėtis.
Sutarta bendrauti, bendradarbiauti ir kartu ieškoti sprendimo būdų nedarbo lygiui rajone mažinti.  Savivaldybės meras V. Gailius padėkojo Užimtumo tarnybai už komunikaciją, bendravimą ir palinkėjo visiems produktyvaus bei prasmingo darbo.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija
 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama