NAUJIENOS

Naujovės technologijų pamokose Kelmės ir Pasvalio specialiosiose mokyklose

Kategorija:

2014 metų birželio mėnesį mūsų mokyklos pedagogai lankėsi Kelmės specialiojoje mokykloje. Per pažintinį vizitą Kelmės specialiosios mokyklos technologijų mokytojas Egidijus Visockas papasakojo, kaip kilo mintis pradėti gaminti žvakes, o mokytoją Jolantą Kasperavičiūtę sudomino žvakių atsiradimo istorija, žvakių dekoravimas ir panaudojimas interjere. Pasvalio specialiojoje mokykloje balandžio 1 dieną vyko praktinis seminaras. Tai buvo nepaprastas pasikalbėjimas, nes kiekvienas dalyvis turėjo galimybę pats pagaminti žvakelę. Tai puikios naujovės technologijų pamokose, ugdant karjeros kompetencijas. Kelmės specialiosios mokyklos technologijų mokytojas trumpam tapo Pasvalio specialiosios mokyklos kolegų mokytoju. Svečiai į mokyklą atsivežė įrangą, įvairių formų, kvapų, priemonių, kurios reikalingos žvakių gamybai. Buvo surengta mini Kelmės specialiosios mokyklos mokinių pagamintų žvakių paroda, galėjome ne tik grožėtis, bet ir jų įsigyti. Kol mokytojas ruošėsi pamokai, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vaikšnorienė papasakojo mokyklos istoriją, skaitė pranešimą „Specialiųjų poreikių mokinių technologinio mokymo galimybės ir sėkmės, ugdant karjeros kompetencijas Pasvalio specialiojoje mokykloje“. Socialinė pedagogė metodininkė Loreta Petrauskienė skaitė pranešimus „Karjeros ugdymo integravimas į mokomuosius dalykus ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus“ ir „Profesinis veiklinimas specialiųjų poreikių mokiniams, kaip sėkmingas profesijos įgalinimas, formuojant tolimesnį mokymosi pasirinkimą“. Pranešimų metu buvo akcentuojama, kad mokyklai tenka svarbus vaidmuo: padėti mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, suderinti savo siekius su galimybėmis, mokyti pritaikyti juos prie dinamiškos visuomenės poreikių. Po to vyko ekskursija po mokyklą. Kolegoms pristatėme mokykloje įkurtą metodinį kabinetą, muziejų, žaidimų kambarius, parodėme kabinetus. Technologijų mokytojai supažindino su savo veikla ir kūryba.

Svečiai gerėjosi mūsų mokyklos mokinių molio, veltinio dirbiniais (mokytoja V. Bručienė), mokinių sukurtais audinio, gamtinių medžiagų darbais (mokytoja V. Rutienė), mokinių drožinėtais ir raižytais medžio darbais (mokytojas K. Ulskis). Kolegos domėjosi Socialinės globos padalinio veikla. Jiems kilo daug įvairių klausimų, į kuriuos mielai atsakė mokyklos pedagogai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Sugrįžus visiems į technologijų kabinetą, Kelmės specialiosios mokyklos technologijų mokytojas Egidijus Visockas pradėjo praktinį užsiėmimą. Visi klausė ir vykdė kolegos nurodymus ir patarimus. Praktinis užsėmimas vyko skandžiai, įdomiai ir labai nuotaikingai. Prisigaminome įvairių formų, didžių kvapnių žvakių. Tai veikla, suteikianti laisvę improvizuoti, kurti. Manau, kad tai patiktų ir mūsų mokyklos mokiniams. Bendravimas ir bendradarbiavimas padeda tobulėti, plėsti ir gilinti dalykines ir profesines kompetencijas.

Mokėjimas ir žinojimas skatina išbandyti ir pritaikyti kuo įvairesnę techniką ir technologijas pamokų ir neformaliojo ugdymo metu. Pabaigę praktinį užsiėmimą, svečius pakvietėme į valgyklą pasivaišinti kavos puodeliu ir toliau padiskutuoti, pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Vaišindamiesi kava, žiūrėjome abiejų mokyklų filmus, nuotraukas, kuriose atsispindėjo įvairios mokyklų gyvenimo akimirkos. Paskutinis susitikimo-seminaro akcentas – tai abiejų mokyklų bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Išvykdami Kelmės specialiosios mokyklos mokytojai pasirašė mokyklos Svečių knygoje.

Parengė: mokyklos direktorė Gintė Januškevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Vaikšnorienė

 


Pusiaužiemio žygis

Užsienio turistus domina Lietuvos gamta

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Kaip mokėmės siuvinėti atviruką

Ne dankinde, sed kisindeReklama