NAUJIENOS

Naujos galimybės geriausiam gyvenimo keliui surasti

Kategorija:

Negabių žmonių nėra. Yra tik nesugebėjimas juos atskleisti. Juk ne kiekvienas žmogus save gali realizuoti muzikoje, sporte, mene, choreografijoje, į ką labiausiai ir buvo orientuotas moksleivių neformalus ugdymas. Tad daugeliui pabaigus mokyklą šie užsiėmimai lieka gražus prisiminimas, nepadedantis surandant savo gyvenimo kelią.
Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama praplėsti moksleivių neformaliojo ugdymo skalę, keičia šių paslaugų teikimo tvarką. Rugpjūčio 5 d. Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus. Juose numatyta neformaliojo ugdymo krepšelio lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka, atverianti galimybes moksleiviams gauti žinių ir įgūdžių iš įvairesnių sferų. Didesnė paslaugų pasiūla – didesnė galimybė kiekvienam jaunam žmogui rasti savyje talentus ir juos ugdyti. Juk viena visų nesėkmių priežastis yra tai, kad žmogus užsiima jam nepatinkančia veikla.
 Taigi nuo spalio 1 dienos įvedamas neformalaus ugdymo krepšelis. Šiems metams iš 2015 metų Švietimo ir mokslo ministerijos biudžeto skirta 3,24 mln. eurų (trims mėnesiams). 2016 metams valstybės biudžeto projekte numatyta –9,72 mln. eurų. Šiomis lėšomis negalės naudotis bendrojo ugdymo mokyklos. Lėšas sumanytai programai įgyvendinti galės gauti pedagogų grupės, pavieniai dirbantys ar darbo netekę mokytojai, nevyriausybinis sektorius ir kiti norintys ir galintys padėti jaunam žmogui geriau atskleisti savo sugebėjimus ir juos pritaikyti gyvenime.
Kitas dalykas, iki šiol daugelis neformaliojo ugdymo užsiėmimų vyko mokykloje. Tai sukelia mokymosi, bet ne turiningo laisvalaikio asociacijas. Nauja neformaliojo ugdymo tvarka užsiėmimus perkels į muziejus, baseinus, kultūros centrus, amatų dirbtuves, bendruomenių namus, daugiafunkcinius centrus ir kitas vietas.
Švietimo ir mokslo ministerijos skirti pinigai bus išdalyti savivaldybėms pagal mokinių skaičių. Ministerijos skaičiavimais, šios lėšos padės užimti 20 proc. daugiau moksleivių negu dabar. Taigi papildomai įvairiomis neformaliojo ugdymo paslaugomis galės pasinaudoti apie 67 tūkst. vaikų. Vienam vaikui rekomenduojama suma – 15 eurų per mėnesį. Šiomis lėšomis galės būti finansuojama tik viena moksleivio pasirinkta programa.
 Švietimo ir mokslo ministerija rekomenduoja savivaldybėms ne vėliau kaip iki rugsėjo 7 d. patvirtinti šių lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkas ir paskelbti kvietimą programoms teikti. Pateiktos programos turi būti įvertintos iki rugsėjo 22 d. Atrinktąsias būtina paskelbti savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu vaikams registruotis. Padedant rengiantiems ir vertinant neformalaus ugdymo programas Švietimo ir mokslo ministerija  iki rugsėjo 11 dienos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje surengs jiems skirtus mokymus.
 
Genoveita Krasauskienė
Švietimo ir mokslo viceministrė
 
Parengta 2015 m. rugpjūčio 20 d.

Reklama