Naujoji rajono taryba dirba 100 dienų
  NAUJIENOS

Naujoji rajono taryba dirba 100 dienų

Kategorija:

Miestas:
Nuo balandžio 17 dienos po iškilmingų priesaikų startavusi Kėdainių rajono savivaldybės taryba ir naujai išrinktas Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis dirba jau 100 dienų. Priimta, kad tiek laiko valdžios nekritikuoja nei spauda, nei žmonės, o duoda laiko jai pradėti darbus, pasiruošti pokyčiams, kuriuos planavo įgyvendinti kartu su suformuota valdančiąja dauguma.
 
Per pirmuosius tarybos posėdžius buvo suformuota valdančioji dauguma, sudarytos komisijos ir komitetai, keitėsi darbo grupių sudėtis ir patvirtinta savivaldybės vadovų komanda. Komandos privalumai: patirtis ir kvalifikacija. Visi, kartu su meru darbą pradėję Savivaldybės vadovai, yra savosričių specialistai profesionalai.
 
Vadovai renkami atsakingai
 
Ir tarybos, ir dirbančios komandos valdančiojoje daugumoje išskirtinumą lemia sričių įvairovė ir žinių bagažas. Joje yra labai patyrusių politikų, gerai suprantančių irišmanančių visą krašto ir valstybės valdymą, žmonių, turinčių vadovavimo patirties: meras Valentinas Tamulis, frakcijų pirmininkės Nijolė Naujokienė ir Adelė Štelmokienė, Irena Staliorienė, Romualdas Gailiūnas, Algimantas Kižauskas, ir administravimo bei vadybos profesionalų, išmanančių ir verslą, ir savivaldą: Danutė Mykolaitienė,Arūnas Kacevičius, Gintautas Muznikas, Alvydas Ardavičius. Taip pat besąlygišką žmonių pasitikėjimą turinčių žmonių, kaip Alfredas Hofmanas, Kęstutis Valionis. Su jais lygiuojasi užsidegę entuziazmu naujokai: Aušra Nesterovienė, Gitana Kaupienė, Karolina Štelmokaitė, Aušrelė Kaminskienė, Tomas Bičiūnas ir Paulius Aukštikalnis. Visi jie imlūs, darbštūs ir norintys siekti rezultato bei vertybiniu pagrindu priimti sprendimus. „Esu dėkingas visiems, kurie dirba kartu. Jie atėjo iš verslo, iš kitų solidžių darbų su patirtimi ir su dideliu užsidegimu. Kasdien tai matau. Visi jie nori dirbti savo krašte ir savo krašto žmonėms, jie turi žinių ir gebėjimų, kaip Kėdainius padaryti patogesnius ir gražesnius gyventi“, − suburtai komandai pagyrimų negaili rajono meras Valentinas Tamulis.
Dirba žmonėms
 
Pagrindinis valdančiosios daugumos tikslas yra rajono žmonių gerovė, kad būtų matomas ir pastebėtas kiekvienas žmogus su jo asmeniniu rūpesčiu ar skriauda arba žmonių grupės, visos bendruomenės keliama problema ar skauduliu. Rajono meras Valentinas Tamulis nuolat pabrėžia, kad per ilgai rajone nebuvo girdimas žmogus ir jo konkrečios bėdos, todėl labai atsakingai imasi jas spręsti kasdien ne tik per gyventojų priėmimo dienas. Pagrindiniai darbo principai šioje kadencijoje taip pat aiškūs: atvirumas, teisingumas ir nauda žmogui. Sprendimai vertinami ir priimami vadovaujantis šiais kriterijais. Daug dėmesio skiriama bendravimui ir bendradarbiavimui.
 
Prioritetas šiuolaikiškos paslaugos verslui
 
Greitai pavyko sutarti su Ekonomikas ir inovacijų ministru dėl netradicinio tipo verslo vystymo erdvės „Spiečiaus“ kūrimo Kėdainiuose. Jau vyksta darbuotojų atranka ir įsikūrimo darbai, paskirtos patalpos Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje. Dar geras mėnuo ir darbas prasidės. „Spiečiuje“ bus teikiama reali pagalba
Įsigilino į socialines problemas
 
Buvo organizuota išsami apskrito stalo diskusija su specialistais dėl Pagalbos šeimai centre gyvenančių vaikų situacijos. Labai išsamiai įvairiais aspektais buvo nagrinėtos jaunuolių, gyvenančių Pagalbos šeimai centre, problemos, rūpesčiai, elgesio modeliai. Meras ir vadovai su visų sričių specialistais, vaikų teisių ekspertais, policija, prokuratūros atstovais, psichologais gilinosi į vaikų rūpesčius ir darbuotojų profesines kompetencijas, teikiamas paslaugas, jų kaštus, finansavimą tam, kad būtų pagerinta situacija ir būtų padėta sunkaus elgesio jaunuoliams.
 
Ryžtingai kėlė problemas
 
Naujai išrinktas Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis ryžosi įvardinti ir nutraukti papildomas krepšinio klubo NEVĖŽIS dotacijas iš mokesčių mokėtojų pinigų. Jo tikslas buvo paskatinti klubą susitvarkyti senas problemas ir suvienyti privačius rėmėjus. Kas savaitę vyko pasitarimai ir diskusijos. Meras priėmė ir LKL klubo prezidentą A. Milašių. Tvirta pozicija paskatino klubo dalininkus priimti reikalingus sprendimus. Visa Taryba priėmė sprendimą uždrausti cirkų sulaukiniais gyvūnais pasirodymus. Tai labai šiuolaikiškas sprendimas ir požiūris į žmonių keliamas iniciatyvas.
 
Šiuolaikiškas požiūris
 
Kėdainių rajono politikai uždraudė cirko pasirodymus su laukiniais gyvūnais ir įpareigojo savivaldybės administraciją neišduoti leidimų keliaujančių cirkų pasirodymams, kurie, naudoja laukines žinduolių ir paukščių rūšis. Tokį sprendimą išklausę visus argumentus palaikė 15 rajono tarybos narių.
 
Ateities planai
 
Jau dabar pradėjome ruoštis 2020 metų biudžetui. Atliekami išsamūs skaičiavimai dėl nemokamo vaikų, neįgaliųjų ir senjorų bei pedagoginių darbuotojų pavėžėjimo.Numatysime tam lėšas ir pradėsime įgyvendinti šį projektą. Planuose nemokamas popamokinis vaikų ugdymas ir užimtumas jiems, kvartalinė renovacija, valymo renginių rekonstrukcijos darbai. „Imsimės mokyklų tinklo peržiūros ir pertvarkos, peržiūrėsime socialinių paslaugų teikimą ir situaciją. Kaip tik tam turime visą rudenį. Turime minčių ir unikalių pasiūlymų dėl V. Svirskio palikimo įamžinimo rajone. Tai būtų globalus projektas ir mąstome apie jį, bet tiek pat dėmesio reikia ir Paberžei – ekskursijos į sakralią vietą darda per nesutvarkytą tiltuką, tai norisi padaryti ir tuos paprastus darbus. Labai norėtume, kad augtų turistų skaičius.Turime minčių ir idėjų, norime, kad Kėdainius pažintų kuo daugiau žmonių,“ – ateities planus atskleidžia rajono vadovas Valentinas Tamulis.
Taip pat šiuo metu intensyviai dirbama prie viso rajono strateginio plėtros plano vizijos iki 2030 metų. Dirba ir darbo grupė, ir komisija ir visa bendruomenė labai atidžiai svarsto, kaip ir kas turi būti padaryta, kad rajonas augtų. Nuolat duodami plano priemonių ir prioritetų pasiūlymaiir atliekami taisymai.
Kėdainių rajono savivaldybės taryba išrinkta 2019 m. kovo 3 dieną ketverių metų (2019–2023 ) kadencijai.
Naujai išrinktoji taryba ir tiesiogiai išrinktas meras Valentinas Tamulis prisiekė 2019 metų balandžio 17 dieną.
Mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis savo pareigas pradėjo eiti nuo 2019 metų gegužės 6 dienos, Administracijos direktorius Arūnas Kacevičius darbą pradėjo gegužės 14 dieną, jo pavaduotoja  Danutė Mykolaitienė  startavo nuo gegužės 27 dienos, o Gintautas Muznikas prie komandos prisijungė nuo birželio 5 dienos.
Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis pasirašė 174 patvarkius veiklos organizavimo, personalo ir atostogų bei komandiruočių klausimais.


Jorūnė Liutkienė
Kėdainių rajono savivaldybės mero patarėja (ryšiams su visuomene)

 
 

Reklama