Naujienos po Naujųjų
  NAUJIENOS

Naujienos po Naujųjų

Kategorija:

Miestas:
Atsidūrę ant metų ribos kiekvienas pamąstome, ką mums neša Naujieji metai. Žinoma, kiekvienas norime gerų permainų, tačiau kiekvienas juk savaip suprantame gerą. Taigi rytojau nešamos naujienos.
 
Pokyčiai miškininkystėje
 
Kaip informavo Aplinkos ministerija, valstybinius miškus nuo 2018 metų pradžios pradeda valdyti VĮ Valstybiniam miškotvarkos institutas, kuriam prieš pat Naujuosius pradėjo vadovauti buvęs Panevėžio miškų urėdas, šio instituto Medienos prekybos ir logistikos skyriaus vedėjas Valdas Kaubrė..
Valdas Kaubrė eis direktoriaus pareigas, kol konkurso būdu bus priimtas naujas įmonės vadovas. Konkursas nuolatinio vadovo pareigoms pakartotinai bus skelbiamas kitų metų pradžioje.
Valstybinis miškotvarkos institutas, pertvarkant miškų ūkio valdymą, bus reorganizuotas į VĮ Valstybinių miškų urėdija. Aplinkos ministro gruodžio 8 d. patvirtintą šios būsimos įmonės valdybą sudaro septyni nariai. Valstybinių miškų urėdijos vadovo kadencija – penkeri metai.
2018 metų pradžioje Valstybinis miškotvarkos institutas turės 42 regioninius padalinius (filialus). Jų skaičius per metus sumažės iki 26.

Didėja mokslo darbuotojų algos

2017 m. pabaigoje Seimas priėmė Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, kuriais nusprendė 20 proc. padidinti pareiginės algos koeficientų ribas mokslo darbuotojams. Už teisės akto pakeitimus balsavo 92 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras.
Pagal priimtas pataisas pareiginės algos koeficientai nuo 2018 m. sausio 1 d. instituto direktoriams sieks nuo 8,62 iki 15,37 (vietoj 7,18–12,81), instituto mokslinio sekretoriaus nuo 6,47 iki 12,37 (vietoj 5,39–10,31), vyriausiojo mokslo darbuotojo nuo 7,42 iki 13,36 (vietoj 6,18–11,13), vyresniojo mokslo darbuotojo nuo 6,47 iki 10,38 (vietoj 5,39–8,65), mokslo darbuotojo, tyrėjo, mokslininko stažuotojo nuo 6,47 iki 7,9 (vietoj 5,39–6,58), aunesniojo mokslo darbuotojo nuo 4,31 iki 5,45 (vietoj 3,59–4,54).
Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, naujoms nuostatoms įgyvendinti 2018 m. papildomai reikės 2,7 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.
 
Prasideda Simono Daukanto metai

Palydint 2017 metus, Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad kitais metais spalio 28 d. sukanka 225 metai nuo lietuvių istoriko, literato, kalbininko, švietėjo, tautinio atgimimo žadintojo ir pirmosios Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autoriaus Simono Daukanto gimimo, nusprendė 2018-uosius paskelbti Simono Daukanto metais. Už tai numatantį Seimo nutarimą balsavo vienabalsiai balsavo 94 Seimo nariai. 
Seimas šį sprendimą priėmė siekdamas paskatinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą, domėtis Simono Daukanto palikimu, jo aktualumu šių dienų žmogui ir valstybei. Priimtame nutarime pabrėžiamas Simono Daukanto indėlis į tautinės savimonės formavimą, jo raštuose skatinamą lietuvių tautinės savivertės pojūtį ir tikėjimą tautos ateitimi.
Seimas Vyriausybei pasiūlė iki 2018 m. vasario 1 d. parengti ir patvirtinti Simono Daukanto metų programą ir numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti.
 
Nebesukiosime laikrodžių

 
Gruodžio pabaigoje Seimas, 76 parlamentarams balsavus už, 7 – prieš ir tiek pat susilaikius, priėmė nutarimą „Dėl vasaros laiko taikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje“.
Priimtu teisės aktu Seimas, remdamasis jau atliktomis studijomis Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje dėl 2001 m. sausio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų nuostatų poveikio gyventojų sveikatai, taip pat energetikos, transporto, aplinkos, finansų, turizmo ir žemės ūkio sektoriams, nutarė pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pradėti konsultacijas su Europos Komisija dėl galimybės pakeisti minėtos direktyvos nuostatas, suteikiant galimybę kiekvienai Europos Sąjungos valstybei narei pačiai apsispręsti dėl vasaros laiko taikymo jos teritorijoje, atsižvelgiant į vasaros laiko poveikio analizės rezultatus. Vyriausybei taip pat siūloma prireikus pavesti valstybės institucijoms pagal kompetenciją atlikti Lietuvos Respublikos gyventojų sociologinę apklausą dėl vasaros laiko taikymo.
Priimtu nutarimu pripažįstamas netekusiu galios Seimo 2015 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. XII-2100 „Dėl vasaros laiko taikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje“.
 
Įsigalioja alkoholio ribojimas

Nuop sausio 1 dienos Lietuvoje įsigytialkoholio ir jį vartoti galės tik sulaukę 20 metų asmenys.

Parengė Genovaitė Paulikaitė
 
 
 

Reklama