NAUJIENOS

Nauji vandens gerinimo ir geležies šalinimo įrenginiai Joniškio kaimiškose vietovėse

Kategorija:

Miestas:
2019 m. spalio mėnesį UAB „Joniškio vandenys“ įgyvendino projektą „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“. Šio projekto metu pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai Skaistgirio seniūnijos Maldenių kaime, Satkūnų seniūnijos Daunoriškės kaime ir Kriukų seniūnijos Lieporų (Lazdyniškių) kaime.
Įgyvendinus projektą esamose Maldenių, Daunoriškės ir Lieporų (Lazdyniškių) vandenviečių teritorijose pastatyti vandens gerinimo įrenginių pastatai su vandens gerinimo filtrais, įdiegta vandenviečių saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti nauji elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į UAB „Joniškio vandenys“ dispečerinę, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, kurie buvo praplauti ir dezinfekuoti. Įgyvendinus projektą pagerinta Maldenių, Daunoriškės ir Lieporų gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.
Statybos darbus atliko UAB „ESCO LT“.  Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra projekto suma – 230700 Eur.
Šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros dėl vandens įrenginių gerinimo statybos dar 13 kaimo vietovių Joniškio rajone. Numatyta pastatyti vandens gerinimo įrenginius Daukšių, Stungių, Plikiškių, Satkūnų, Pošupių, Saugėlaukio, Kepalių, Gasčiūnų, Kirnaičių, Linkaičių, Lankaičių, Kalnelio ir Jauniūnų kaimuose. Per ateinančius metus planuojami projektavimo ir statybos darbai. „Nuoširdžiai tikime, kad 2020 m. bus paskutiniai metai, kai aptariami vandens gerinimo klausimai.“– teigia rajono meras Vitalijus Gailius.
UAB „Joniškio vandenys“ direktorius Raimundas Tiškevičius atkreipė dėmesį, kad be paminėtų kaimo vietovių, dar numatoma parengti du projektus vandentiekio tinklų statybai nuo Maldenių iki Buivydžių ir nuo Mikolaičiūnų iki Joniškio miesto. Šiuo metu taip pat vyksta Žagarės miesto naujos vandenvietės vandens gerinimo įrenginių su vandens bokštu projektavimo darbai. Gerinimo įrenginiai Žagarėje pagal sutartį turi būti pastatyti 2020 metų rudenį. Pateiktos dar 3 paraiškos vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimui Blauzdžiūnų, Jankūnų ir Jakiškių kaimo vietovėse. Direktorius nurodė, kad įgyvendinus šiuos projektus, visose bendrovės aptarnaujamose 35 rajono gyvenamosiose vietovėse vandens kokybė atitiks higienos normos reikalavimus.
 „Džiugu, kad jau kitais metais dauguma rajono gyventojų galės gauti kokybišką vandens tiekimo paslaugą ir nereikės geriamojo vandens pirkti iš prekybos tinklų“,– pasidžiaugė Savivaldybės administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.


Joniškio rajono savivaldybės administracija
 
 

19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama