NAUJIENOS

Naujasis archeologijos paskaitų sezonas: nuo 2000 metų senumo juvelyrikos iki Lietuvos partizaninio karo tyrimų

Kategorija:

Miestas:
Lietuvos nacionaliniame muziejuje vasario 19 d. prasideda naujasis archeologijos paskaitų
sezonas – 17-tieji Marijos Gimbutienės skaitymai. Per keturis vakarus archeologai
pristatys įvairaus turinio temas: nagrinės Pietų Lietuvos akmens amžiaus keramiką,
ankstyvojo romėniškojo laikotarpio juvelyriką, aptars archeologinių tyrimų Ylakių
bažnyčioje (Skuodo r.) rezultatus, archeologinių tyrinėjimų sovietmečiu kasdienybę, taip
pat apžvelgs naujausius Lietuvos partizaninio karo tyrinėjimus.
Naująjį Marijos Gimbutienės skaitymų sezoną pradeda dvi pranešėjos. Dr. Rasa Banytė-Rowell
šįkart tyrinėja ankstyvojo romėniškojo laikotarpio žirgo kamanas – žąslus ir vadelių grandinėles,
naudojamus arkliui valdyti.
„Kamanos ir jų elementai, rasti Vakarų Lietuvoje ir datuojami I–II a. po Kr., mums liudija ne tik
apie arklių kaip žirgų panaudojimą, bet atskleidžia ir tam tikrą kamanų madą bei raitelių kaip

svarbių bendruomenės narių iškilimą“, – teigia archeologė.
R. Banytė-Rowell įsitikinusi, jog mokslinė vieno ar kito artefakto analizė padeda suprasti to
laikmečio žmones ir jų gyvenseną.
„Jau prieš beveik du tūkstančius metų dabartinio Lietuvos pajūrio gyventojai neatsiliko nuo
bendrų žirgo kamanojimo tendencijų Europoje“, – vieną iš pranešimo išvadų atskleidžia
mokslininkė.
Antroji vakaro pranešėja dr. Daiva Steponavičienė pristatys ikiistorinių vytinių juostų
rekonstrukcijas ir jų nešioseną.
D. Steponavičienė tyrinėja vytines juostas nuo geležies amžiaus laikotarpio iki valstybės
susiformavimo (I–XIII a.). Jos tyrinėjamų objektų pagrindą sudaro Lietuvos nacionaliniame
muziejuje eksponuojami bei jo fonduose saugomi tekstilės artefaktai.
„Paskaitos dalyviams pristatysiu technologinius tyrimus, kurių metu gilinausi į juostų gamybos ir
panaudojimo būdus. Šiuo tyrimu siekiau nustatyti istorinius vytinių juostų pokyčius bei galimą jų
tradicijos tęstinumą, lyginant su vėlesnių laikų juostomis“, – intriguoja D. Steponavičienė.
Pirmasis Marijos Gimbutienės skaitymų vakaras vyks vasario 19 d. 18 val. Lietuvos
nacionalinio muziejaus archeologijos ekspozicijoje, Arsenalo g. 3.
Žymiausiai lietuvių archeologei, daugelio knygų ir straipsnių autorei prof. Marijai Gimbutienei
(1921–1994) skirti skaitymai Lietuvos nacionaliniame muziejuje rengiami jau septynioliktą
kartą. Šioje tęstinėje konferencijoje kviečiami dalyvauti archeologai, akademinis jaunimas, visi
besidomintys Lietuvos priešistore ir istoriniais laikais, naujausiais moksliniais atradimais.

Arminas Šileikis

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama