NAUJIENOS

Nauja kilmės garantijų sistema leis įrodyti biodujų kilmę

Kategorija:

Miestas:
Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos parengtam atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimui, kuriuo įtvirtinama dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – biodujų), kilmės garantijų sistema.
Biodujų kilmės garantijų sistema sudarys galimybes identifikuoti, registruoti ir stebėti pagaminamų biodujų kilmę, o šio kuro vartotojai galės paprastai sužinoti, ar jų vartojamos dujos yra pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Ši unikali sistema suteiks naudos bendrovėms, norinčioms savo veikloje naudoti ekologišką ir būtent Lietuvoje pagamintą kurą.
Šiuo metu energijos tiekėjai galutiniams vartotojams turi teikti informaciją apie tai, kokią jų tiekiamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija. Įsigaliojus naujai tvarkai, ši dalis bus apskaičiuojama pagal energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kiekį, kuriam išduota kilmės garantija.
Kilmės garantijos bus išduodamos, perduodamos ir jų galiojimas panaikinamas elektroniniu būdu. Lietuvos Respublikoje taip pat bus pripažįstamos ir kitų valstybių narių išduotos kilmės garantijos. Šis dokumentas galios 12 mėnesių nuo atitinkamo energijos vieneto pagaminimo momento – jei per šį laikotarpį kilmės garantija nebus panaudota sandorio metu, ji neteks galios.
Planuojama, kad šie teisės aktų pakeitimai bus priimti Seimo rudens sesijoje. Iki jų įsigaliojimo laiko, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turės paskirti įstaigas, atsakingas už biodujų kilmės garantijų išdavimą, perdavimą ir jų galiojimo panaikinimą bei naudojimo priežiūrą ir kontrolę.
www.lrv.lt

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Bukantės dvarelyje – edukacinė popietė


Jeronimas Laucius. Pasaulio garsai

Lapkričio 11–17 d. energijų horoskopas

Svetimas skausmas į širdį nesminga

Reklama