Nacionalinė žemės tarnyba pristatė pagrindinius 2019 m. atliktus darbus
  NAUJIENOS

Nacionalinė žemės tarnyba pristatė pagrindinius 2019 m. atliktus darbus

Kategorija:

Miestas:

Šiandien Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) pristatė piliečių nuosavybės teisių atkūrimo situaciją Lietuvoje ir 2019 m. atliktus strateginius darbus žemės reformos ir žemėtvarkos, valstybinės žemės valdymo, geodezijos ir kartografijos bei korupcijos prevencijos srityse.

Nacionalinės žemės tarnybos direktorius Laimonas Čiakas atkreipė dėmesį į tai, kad įgyvendinta Vyriausybės programos nuostata – iš esmės baigtas nuosavybės teisių atkūrimas į kaimo vietovėse ir miestuose (išskyrus Vilniaus m. ir Trakų m.) turėtą žemę.

Kaimo vietovėse nuosavybės teisės atkurtos 786 220 piliečių į 4021967,588 ha žemės. Miestuose nuosavybės teisės atkurtos 47 379 piliečiams į 37055,5036 ha žemės, išskyrus Vilniaus ir Trakų miestus, kuriuose šis procesas dar užtruks maždaug iki 2020 metų antrojo  ketvirčio.

Tačiau nuosavybės teisių atkūrimas nėra pagrindinis NŽT darbas – tarnyba teikia asmenims net 51 administracinę paslaugą. 2019 metais NŽT specialistai dirbo su 1,3 mln. gaunamų ir sudaromų dokumentų.

Kaip vieną iš svarbių NŽT darbų, Laimonas Čiakas įvardijo dalyvavimą tarptautinės reikšmės projekte „Rail Baltica“. Įgyvendinant projektą, visuomenės poreikiams paimti 1 358 žemės sklypai, kurių bendras plotas siekia apie 1 240 ha.

Tarnybos specialistai išnagrinėjo 5 294 prašymus dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo organizavimo. Šių dokumentų rengimo informacinėje sistemoje patikrino 7 664 parengtus planavimo dokumentus.

NŽT sukūrė Žemės apskaitos modulį, kuriame viešai pateikiama informacija apie visus šalyje esančius valstybinės žemės sklypus ir plotus.

Labai svarbi NŽT darbo sritis yra žemės naudojimo kontrolė: atlikti 13 094 žemės naudojimo patikrinimai, iš kurių 4 617 – gavus piliečių pranešimus. Patikrinimų metu buvo nustatyti 3 976 žemės naudojimo tvarkos pažeidimai.

NŽT sudarė 14 258 žemės nuomos sutartis ir 7 736 žemės pirkimo–pardavimo sutartis.

NŽT atnaujino 11 valstybinių erdvinių duomenų rinkinių, iš jų vienas svarbiausių – nauji trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos (apie 22 428 kv. km) ortofotografiniai žemėlapiai, kurie naudojami pasėliams deklaruoti ir ES išmokoms administruoti, valstybės sienai kartografuoti, valstybės saugumui užtikrinti, teritorijoms planuoti ir pan.

Siekiant užtikrinti matininkų darbo kokybę, glaudesnį bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą, surengtos 6 apskritojo stalo diskusijos žemės sklypų kadastrinių matavimų, kadastro duomenų bylų rengimo ir tikrinimo klausimams aptarti, kuriose dalyvavo matininkai ir kitų specialybių atstovai iš įvairių Lietuvos regionų.

NŽT įdiegė ir visuose procesuose pradėjo taikyti pasaulyje pažangiausią korupcijos prevencijos sistemą, atitinkančią aukščiausius ISO standartus.

Pernai NŽT, prisijungusi prie Vyriausybės iniciatyvos „E. pilietis“, išplėtė galimybes asmenims saugiai, greitai ir nesudėtingai pateikti prašymus ir skundus naudojantis elektroninėmis paslaugomis.

2019 metais patikrintos 118 605 žemės sklypų kadastro duomenų bylos, išduoti 21 867 sutikimai įsigyti žemės ūkio paskirties žemės (21 kartą atsisakyta išduoti sutikimą, nustačius, kad turimi žemės ūkio paskirties žemės plotai viršija 500 ha), išduota 17 730 sutikimų statyti statinius valstybinėje žemėje ir laikinai naudotis valstybine žeme bei išduoti 7 289 leidimai laikinai naudotis žemės ūkio paskirties žeme.

Žemės ūkio ministerijos inf.


Reklama