NAUJIENOS

Molėtų krašto žmonėms dėkota Padėkos ir gerumo vakare

Kategorija:

Miestas:
Kaip praėjusiais metais, taip ir šįmet Molėtų rajono meras Stasys Žvinys  tęsė kilnias bei prasmingas tradicijas ir surengė Padėkos ir gerumo vakarą, į kurį pakvietė pačius ryškiausius, aktyviausius, pilietiškiausius, versliausius, darbščiausius, dosniausius, kuriančius gėrį, grožį ir tai dalinusius kitiems Molėtų ir viso mūsų krašto žmonėms, molėtiškius. Vakaro svečius meras Stasys Žvinys su ponia Romualda Žviniene pasitiko šiltu rankos paspaudimu ir mielais šventiniais sveikinimais bei palinkėjimais.
Šventę sveikinimo kalba pradėjo meras, kuris priminė metų baigties reikšmingumą, dėkojo už prasmingus gražius darbus, už įprastinį kasdienį darbą, pasiekimus įvairiose veiklos srityse, už Molėtų krašto garsinimą, už pakantumą, supratingumą vietinės valdžios veiksmams ir sprendimams, už verslo išsaugojimą bei plėtrą, už aktyvumą, pilietiškumą, savanorystę, gerumą, už iniciatyvas ir konkrečius pasiūlymus, už gražias tarpusavio bendrystes, už gebėjimą dalintis gerumu, šiluma, už dosnumą ir nesavanaudišką pagalbą ir visiems krašto žmonėms  linkėjo pačių gražiausių akimirkų, išminties ir vidinės ramybės pasitinkant kiekvieną dieną, geriausios kloties, sveikatos, laimės ir sėkmės. Susirinkusius taip pat sveikino Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis, LR Seimo narys Petras Čimbaras, mons. Kęstutis Kazlauskas.
Po to vakaro vedėjai visus šventės svečius pakvietė dalintis gerumu, prisidėti prie kilnios iniciatyvos, padėti tiems, kuriems labiausiai reikia mūsų gerumo ir šilumos ir priminė, kad šįmet geradarių paaukotos lėšos bus skirtos Inturkės seniūnijoje gyvenančiam neįgaliam žmogui, jam gyvybiškai svarbaus  mobiliojo deguonies koncentratoriaus įsigijimui.
Ypatingą šventinę vakaro nuotaiką kūrė Molėtų kultūros centro ir Alantos gimnazijos  meno kolektyvai ir vakaro svečiams pristatyta Lietuvos regionų tautinių rūbų kolekcija. Įspūdingi muzikiniai numeriai – dainos, šokiai – tik dar labiau paryškino Padėkos angelų teikimo ceremoniją. Tą vakarą meras Stasys Žvinys įteikė net 24 Padėkos angelus Molėtų kraštą puoselėjantiems žmonėms: Utenos AVPK Molėtų RPK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresn. specialistei, komisarei inspektorei Neringai Purlienei už saugios aplinkos kūrimą, pagalbą ir dėmesį Molėtų krašto žmonėms, nuoširdų, dalykišką bendradarbiavimą su krašto bendruomene; Molėtų gimnazijos III klasės mokiniui Justinui Kuliui už jaunatvišką brandumą, aktyvią pilietinę poziciją, atsakingumą ir gerą mokymąsi; Inturkės seniūnijos Kuolakasių kaimo bendruomenės pirmininkei Ritai Kadonienei už aktyvią savanorišką veiklą, telkiant Kuolakasių kaimo bendruomenę ir patrauklios aplinkos kaime kūrimą; VšĮ Molėtų ligoninė kineziterapeutei Violetai Bimbirienei už atsakingą ir profesionalų kasdienį darbą, jautrumą ir žmogišką gerumą, sergint Molėtų krašto žmonių sveikatą bei aktyvią savanorišką veiklą; Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojai Linai Laukienei už sugrąžintą sveikatą ir suteiktą viltį gyventi, žmogišką gerumą ir atsakingą kasdienį darbą, sergint Molėtų krašto žmonių sveikatą; p. Artūrui Vitkauskui už  narsą ir pagalbą skęstančiajam Pastovio ežere bei išgelbėtą jo gyvybę; Domino šokių studijos vadovei Dianai Dranseikienei už ilgametį, profesionalų darbą Domino šokių studijoje, aukštus auklėtinių – sportinių šokių šokėjų – rezultatus ir Molėtų krašto garsinimą; Molėtų socialinės paramos centro lankomosios priežiūros darbuotojai Rasai Žukauskienei už jautrumą, nuoširdumą, dėmesingumą kiekvienam bėdos ištiktam žmogui ir gerai, nuoširdžiai bei sąžiningai atliekamą kasdienį darbą; liaudies meistrui Vidmantui Rinkevičiui už aktyvų dalyvavimą rajono kultūriniame gyvenime, senųjų liaudies tradicijų puoselėjimą, kryždirbystės meno gaivinimą ir populiarinimą bei Molėtų krašto garsinimą; Molėtų bažnyčios chorui, vadovė Violeta Zutkuvienė, už savanorystę, profesionaliai atliekamą sakralinę muziką ir katalikiškų vertybių sklaidą Lietuvos žmonėms; 2015 m. Kultūros ministerijos premijos laureatui Algimantui Matuliauskui už pagarbą tradicinei lietuvių liaudies kultūrai, aukštus pasiekimus populiarinant Peterburgo armonikos muziką, tradicinio repertuaro išsaugojimą ir Molėtų krašto garsinimą; Molėtų gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei Julei Kavalnienei už ilgametį, sąžiningą, rezultatyvų  ir kūrybingą  pedagoginį darbą, puikius ugdytinių pasiekimus, aktyvią švietėjišką veiklą, bendruomeniškumą, kultūrinių vertybių bei gimnazijos tradicijų puoselėjimą; savanoriams – rėmėjams p. Daliai Rakutytei ir p. Johannesui  van Rooijui už dalijimąsi gerumu, žymią neatlygintiną paramą Dapkūniškių kaimo bendruomenei ir gražią tarpusavio bendrystę; Saulio ir  Svetlanos  Lesinskų šeimynai už gerumą, meilę, šilumą, nuoširdų rūpinimąsi ne tik savo, bet ir našlaičiais ar tėvų globos netekusiais vaikais, ir išaugintą pilietišką šeimyną, kuri savo aktyvia veikla garsina Molėtų kraštą; LT garbės konsului Ciūricho ir Cugo kantonuose Graziano Isaiai Giuseppei Pedrojai už meilę Molėtų kraštui, savanorystės idėjų sklaidą, geradarystę, dosnumą ir gražią partnerystę su Alantos bendruomene; švelniakailių žvėrelių ūkio įkūrėjams Molėtų rajone Esterai ir Ramūnui Jackūnams už sukauptą patirtį, dirbant užsienyje, sugrįžimą į gimtinę, ir šios patirties pritaikymą, įkuriant bei plėtojant modernų ir pažangų audinių auginimo ūkį Molėtų krašte; UAB „Molėtų švara“ direktoriui Laimučiui Lapėnui už vadybinius gebėjimus, užtikrinant sėkmingą įmonės veiklą, teikiant Molėtų krašto žmonėms kokybiškas viešąsias paslaugas, už pasiektus gerus rezultatus, įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo projektus bei aktyvią pilietinę veiklą; UAB „Trijadė“, direktorius Vytautas Žirnelis, už sėkmingo verslo sukūrimą, išlaikymą ir plėtrą, sukurtas darbo vietas Molėtų krašto žmonėms, pilietišką poziciją  ir gražų bendradarbiavimą; UAB „Eko žuvys“  pirmininkui Virginijui Nariūnui už didžiausią, tikslingą ir inovatyvią investiciją į žuvies auginimo ūkio sukūrimą Molėtų rajono savivaldybėje, čia įsteigtas darbo vietas ir gražų bendradarbiavimą; jaunajam verslininkui Vytui Žigeliui už sugrįžimą iš užsienio į tėviškę, gyvenimo kelio atradimą, sumanytų idėjų įgyvendinimą ir meilę gimtajam Molėtų kraštui; Molėtų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjui Jonui Vaitėnui už pagarbą ir dėmesį krašto žmonėms, ilgalaikį, atsakingą ir profesionalų darbą, sprendžiant žemės ūkio problemas Molėtų krašte; VĮ Utenos regiono keliai Molėtų kelių tarnybai, vadovas Marius Paulauskas, už bendrą rezultatyvų darbą, gerinant valstybinių kelių, Molėtų krašto kelių ir gatvių infrastruktūrą, pavyzdingai ir tvarkingai prižiūrimą įmonės aplinką bei gražų bendradarbiavimą; verslininkams Neringai ir Sauliui Dirmoms už socialiai atsakingo smulkaus verslo plėtrą, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pavyzdingos aplinkos formavimą ir Molėtų krašto reprezentavimą ir Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktoriui dr. Gunarui Imantui Kakarui už sėkmingą vadybą ir gebėjimą pritraukti milijonines investicijas unikaliam turizmo traukos objektui, kuris reprezentuoja Molėtų kraštą ir kasmet atvilioja čia tūkstančius turistų iš Lietuvos bei užsienio.
Molėtų rajono meras dar kartą nuoširdžiai dėkoja visiems geradariams Padėkos ir gerumo vakare pasidalinusiems savo gerumu ir prisidėjusiems prie kilnios iniciatyvos – aukoti ir padėti likimo nuskriaustiems. Vakaro metu suaukota 1100 eurų. „Padėjome tiems, kuriems labiausiai reikia mūsų gerumo ir šilumos. Visa tai puikiai atitiko advento prasmę, o tuo pat metu turėjome galimybę pažvelgti į savo laiką ir kasdienybę kitu žvilgsniu,“ – įvykusia labdaros akcija, Molėtų krašto žmonių geranoriškumu ir dosnumu džiaugėsi meras Stasys Žvinys.

Violeta Žalalienė
 
 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Šventinės edukacinės programos vaikams

Esperanto – tarsi išsigelbėjimo ratasReklama