NAUJIENOS

Mokytojai Eleonorai Ravickienei – 105

Kategorija:

Miestas:
Šiais metais sausio mėnesio 24 d. šviesaus atminimo Mokytojai Eleonorai Ravickienei būtų sukakę 105 metai. 
Prisimenant mylimą Mokytoją, šiandien, sausio 23 d. 18 val. Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios. Šv. Mišios sudėtinės. Šv. Mišios bus transliuojamos ir internetu per Facebook (Parapijos tinklapis internete : www.plungesparapija.lt )
 
Mano prisiminimai apie Mokytoją yra patys šilčiausi ir gražiausi. Dirbau Plungės viešosios bibliotekos miesto filiale, kuris buvo netoli Mokytojos E. Ravickienės namų. Ji dažnai lankydavosi bibliotekoje, dalindavosi įdomiais atradimais iš Plungės krašto, Žemaitijos istorijos. Ji buvo gera pasakotoja, nestokojo lengvo, šviesaus jumoro, mėgo ir mokėjo bendrauti su žmonėmis. Mokytoja buvo labai darbšti, išvaikščiojo ir apvažiavo visą Plungės rajoną ir surinko daug įdomios medžiagos apie Plungės krašto istoriją. Dirbdama Plungės statybos technikume (dabar tame pastate yra Žemaičių dailės muziejus) kunigaikščio Oginskio rūmuose, pradėjo domėtis kunigaikščių Oginskių giminės istorija, jų genealoginiu medžiu.
 
2002 m. Mokytoja apdovanota Lenkijos Respublikos medaliu  „Už nuopelnus lenkų kultūrai“. E. Ravickienė paskelbė daugiau kaip 100 straipsnių. Jie publikuotų Lietuvos,
Lenkijos, Baltarusijos spaudoje.  
 
Mokytoja buvo poliglotė. Daug metų mokė Plungės vaikus prancūzų ir vokiečių kalbų, mokėjo lotynų, lenkų, rusų kalbas. Ji turėjo labai gerą atmintį. Nepamirštamos akimirkos, kai Eleonora Ravickienė mintinai deklamavo Adomo Mickevičiaus „Poną Tadą“
 
Prasidėjus Atgimimui. mokytoja ragino ir mus mokytis užsienio kalbų. Jos skatinami mes ir įkūrėme 1996 m. Plungės viešosios bibliotekos miesto filiale Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Plungės skyrių. Mokytoja dalyvavo mūsų asociacijos veikloje nuo pat pirmų susirinkimų. Pati, pradėjusi domėtis Platelių prancūzų grafų Šuazel-Gufje (Choiseul—Gouffier) giminės istorija, apie 30 metų susirašinėjo su Prancūzija, rodė mums laiškus, knygas, kurias gaudavo iš Prancūzijos. 
 
1994 m. Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philip de Sureman padėkojo Eleonorai Ravickienei už įnašą į lietuvių-prancūzų draugystę ir padovanojo prancūzišką knygą. 
Mokytoja už savo įdomų ir gražų darbą buvo gerbiama ir mylima. 2001 m. jai suteiktas Plungės miesto Garbės pilietės vardas, 1996 m. apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu už nuopelnus Lietuvos kultūrai. Kelis kartus mokytojos jubiliejiniai gimtadieniai buvo švenčiami Kunigaikščio Oginskio rūmuose, bibliotekoje. Mokytoja buvo aistringa sporto, ypač krepšinio, gerbėja, labai nuoširdi ir visada pasitempusi. 
 
Ačiū , Mieloji Mokytoja, už kartu praleistas nepakartojamas šviesias valandas. Tegu visada bus šviesus Jūsų Atminimas. 
 
Ona Kaniavaitė
Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Plungės skyriaus pirmininkė 
 
 

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...


Reklama