NAUJIENOS

Mokyklinė mediacija – alternatyvus konfliktų sprendimo būdas kiekvienoje ugdymo įstaigoje.

Kategorija:

Miestas:
Balandžio 26 d. daugiau nei trisdešimt rajono ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų atstovų, švietimo pagalbos specialistų, Pagalbos šeimai centro atstovų klausėsi paskaitos apie Mokyklinę mediaciją, kurią skaitė lektorės Ieva Lingienė, psichologė-mediatorė, bei Vidmantė Bartašienė, teisininkė-mediatorė. Lektorės paskaitoje  kalbėjo apie plačias mokyklinės meditacijos galimybes, naudą ugdymo įstaigai ir aiškino, kaip veikia ši meditacijos rūšis ugdymo įstaigoje.
 

Pasak lektorių, mokyklinė mediacija yra konfliktų, kylančių ugdymo įstaigoje, valdymas. Viena aktualiausių šiuolaikinės ugdymo įstaigos problemų yra konfliktai ir nesugebėjimas veiksmingai jų spręsti. Viešnios minėjo, kad remiantis mokslinių tyrimų (Vilija Targamadzė, Džiuginta Valeckienė, Eglė Kvieskaitė, 2008) apžvalgomis galima teigti, kad vieni mokiniai ramūs, taikūs, drausmingi, o kiti, atvirkščiai, mėgsta konfliktuoti su aplinkiniais, demonstruoja šiurkštų ir agresyvų elgesį. Dažniausiai stipresni mokiniai pradeda naudotis kitų vaikų ramumu, tylumu, nes žino, kad juos nesunkiai įveiks. Laiku į konfliktą neįsiterpus suaugusiajam, galima sulaukti skaudžių pasekmių. Dažnai konfliktams spręsti mokiniai pasirenka nekonstruktyvius sprendimo būdus: smurtą, agresiją, patyčias.

Lektorės pabrėžė, kad mokyklinė mediacija gali pasiūlyti konfliktus spręsti konstruktyviai. I. Lingienė paminėjo, kad, atsižvelgiant į skirtingus mokyklinių konfliktų dalyvius, skirtinga ir mokyklinės mediacijos įvairovė: ji gali vykti sprendžiant mokinių, tėvų ir mokinių, tėvų ir mokytojų, mokytojų ir mokinių, mokytojų tarpusavio konfliktus. Mokyklinės mediacijos proceso metu konfliktuojantys asmenys aptaria konflikto priežastis, aiškinasi poreikius ir kartu ieško problemos sprendimo. Mediatoriaus vaidmenį gali atlikti įvairūs mokyklos bendruomenės nariai: administracijos atstovai, mokytojai, kiti specialistai (pvz., psichologas, socialinis pedagogas ir t. t.), taip pat ir tam parengti mokiniai. 

Ieva Lingienė pasakė, kad bendraamžių mediacija ugdymo įstaigoje padeda spręsti konfliktus, susijusius su patyčiomis (dėl išvaizdos, aprangos, tautybės, elgesio), pravardžiavimu, įžeidinėjimu, šmeižtu, vagiliavimu ar tyčiniu svetimų daiktų slėpimu, gandų skleidimu, išjuokimu ir kt. Mokyklinę mediaciją įgyvendina specialiai parengti mokiniai, kurie išklauso nemažai mokymų apie konflikto struktūrą, pokalbio tipus, mediacijos procesą. Papildomai jie yra mokomi socialinių, aktyvaus klausymosi įgūdžių arba „Aš“ tipo sakinių formulavimo, baigia atkaklumo mokymus, dalyvauja supervizijose. Bendraamžių mediacijos procese dalyvauja mediacijos globėjas (koordinatorius), mediatorių pora ir konfliktuojančios pusės. Psichologė-mediatorė pastebėjo, kad bendraamžių pagalba sprendžiant konfliktus, yra veiksmingesnė negu suaugusiųjų įsikišimas. Lektorės paminėjo, kad atlikti tyrimai Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vokietijoje ir kitose šalyse, mokyklinė mediacija pagerina mokinių, tėvų, mokytojų ir mokyklos administracijos bendravimą, mažėja konfliktų ir disciplinos pažeidimų, gerėja mikroklimatas mokykloje. Mediacija būna veiksminga ne tik per patį konfliktą, bet gali pagerinti ir tolesnius konflikto dalyvių santykius. Mokiniams, kurie nuolat kivirčijasi, mediacija gali padėti pakeisti savo elgesį ir išmokti bendrauti.

Tikėtina, kad mokyklinei mediacijai, kaip naujovei, bus atviri mokiniai, jų tėvai ir mokytojai, kita ugdymo įstaigos bendruomenė.

Skubėkite registruotis į 40 val. bazinius mokymus iki 2021 m. gegužės 3 d. tel. nr. 8 688 33 308 bei el. p. info@mitpc.lt. Mokymų dalyviams bus išduoti kvalifikaciniai pažymėjimai.

Mokyklinė mediacija – tai nauja galimybė mokytis bendrauti kitaip: gerbiant vienam kitą, ugdant aktyvaus klausymo įgūdžius, empatiją, prisiimant asmeninę atsakomybę už savo veiksmus, ugdant kritinį mąstymą ir problemų sprendimą.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija


Reklama