NAUJIENOS

Mokykla, kurioje svarbiausias rūpestis – augančio žmogaus sveikata

Kategorija:

Miestas:
Pastaraisiais metais vaikų gyvenimo būdas smarkiai pakito: didžiąją laisvalaikio dalį jie praleidžia nejudėdami, pasyviai – žaisdami kompiuterinius žaidimus, nepaleisdami iš rankų mobiliųjų telefonų, planšečių. Daugėja vaikų su įvairiais sveikatos sutrikimais – kaklo ir juosmens skausmais, stuburo pokyčiais, regėjimo sutrikimais, nutukimu, lėtiniais neurologiniais negalavimais. Tai kelia tėvų, pedagogų ir medikų susirūpinimą. Iškilus vaiko sveikatos problemoms, tėvai dažnai ieško pagalbos ir – randa Šiaulių sanatorinėje mokykloje, kur svarbiausia – augančio žmogaus sveikata.
Kalbamės su Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Irma Grabauskiene.

Kuo išsiskiriate iš kitų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų?

Šiaulių sanatorinė mokykla yra ne tik ugdymo, bet ir sveikatos priežiūros įstaiga. Šie mokslo metai mokyklai jubiliejiniai – sukanka 50 metų nuo įkūrimo.

Per penkiasdešimt metų labai kito šios ugdymo įstaigos statusas – nuo vidurinės mokyklos internato iki sanatorinės mokyklos. Jau trečią kartą mokykla pripažįstama kaip sveikatą stiprinanti bendrojo ugdymo įstaiga. (Sveikatą stiprinanti mokykla nuo 2009 metų).

Čia gydomi ir mokomi 7–17 (išimtinais atvejais 6 –18) metų amžiaus vaikai, kuriems yra nustatytos stuburo ligos (skoliozė, osteochondropatija, krūtinės ląstos deformacijos), jungiamojo audinio ir skeleto raumenų, širdies ligos bei lėtiniai neurologiniai sutrikimai. Mokykla turi Asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją teikti fizinės medicinos reabilitacijos, ortopedijos, traumatologijos, vaikų ligų, vaikų neurologijos, ergoterapijos, kineziterapijos, masažo, vaikų ambulatorinės reabilitacijos paslaugas.

Kaip vaikai patenka į jūsų mokyklą?

Į sanatorinę mokyklą priimami vaikai, sergantys išvardintomis ligomis, pagal gydytojų specialistų rekomendacijas, sutikus tėvams ar globėjams. Galime priimti daugiau kaip 120 mokinių. Net 70 proc. vaikų yra atvykę iš kitų respublikos rajonų ir miestų.

Sanatorinėje mokykloje vaikai gyvena kitokiu ritmu nei namuose. Kuo ypatingas dienos režimas jūsų mokykloje?

Sanatorinėje mokykloje taikomas tausojamasis režimas. Rytas, atsižvelgiant į oro sąlygas, prasideda mankšta lauke ar sporto salėje. Pamoka trunka 40 minučių. Per dieną vyksta ne daugiau kaip septynios pamokos. Vaikai maitinami penkis kartus per dieną sveiku, subalansuotu maistu. Pasitvirtino ,,bufetinis“ (savitarnos) maisto pateikimo būdas (,,švediškas“ stalas). Ugdytiniai patys pasiima tai, ką nori, kas patinka, mažiau lieka nesunaudoto maisto.

Net penkias dienas per savaitę vyksta gydomosios kūno kultūros pamokos, kurių metu specialiaisiais pratimais vaikai stiprina raumenis, mokosi taisyklingos laikysenos bei judesių.
Labai laukiami užsiėmimai baseine. Jie vyksta tris kartus per savaitę. Mokiniai baseine išmoksta taisyklingai plaukti, atlieka raumenų stiprinimo pratimus.Vanduo ramina, atpalaiduoja, mažina nervinę įtampą – tai ypač tinka neurologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Kalbant apie tausojantį režimą, būtina paminėti popietinį miegą. Kelis kartus per dieną mokiniai vedami pasivaikščioti gryname ore. Netoliese yra Talkšos parkas – puiki vieta ramiam poilsiui.

Jau mokyklos specifika pasako, kad joje svarbiausia yra rūpestis vaikų sveikata.

Tikrai taip. Svarbiausia – ugdytinių sveikata. Mokykloje dirba stipri sveikatos priežiūros specialistų komanda, kuri stebi ir gydo vaikus. Tai vaikų ligų gydytojas, ortopedas – traumatologas, neurologas bei fizinės reabilitacijos gydytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, masažuotojas bei slaugytojos.

Gydome konservatyviuoju kompleksiniu būdu. Vadovaudamiesi gydytojų paskyrimu atliekame ilgalaikę reabilitaciją. Pagal ligos specifiką, sveikatos būklę skiriamas fizioterapinis, ergoterapinis, hidroterapinis, kineziterapinis gydymas, aeroterapija, grūdinimas.

Iškylančias psichologines, socialines problemas padeda mokiniams išspręsti klinikinė ir mokyklinė psichologės, socialinė darbuotoja. Su mokiniais  individualiai dirba pagalbos mokiniui specialistai (specialiosios pedagogės, logopedė, socialinė pedagogė), bendrauja auklėtojai, klasės vadovai, stengiasi jiems padėti. 

Emocinę ugdytinių būseną pagerina susitikimas su tėvais. Pasiilgę artimųjų gali kiekvieną savaitę sugrįžti namo. Kelionių į namus bilietai mokiniams yra apmokami.
Mūsų mokinių kontingentas labai įvairus sveikatos sutrikimų ir įgimtų gebėjimų atžvilgiu. Turime devynis mokytojų padėjėjus, kurie teikia individualią pagalbą mokiniams su negale pamokų metu ir po pamokų.

Pasižvalgius po jūsų patalpas, matomi dideli pokyčiai aplinkose. Iš tiesų, galite labai daug kuo pasidžiaugti. Kokie gerieji aitvarai padeda atnaujinti aplinkas, jas pritaikyti vaikų ugdymui ir sveikatos gerinimui? Ar šie pokyčiai palengvino vaikų su negale buitį ir pedagogų, sveikatos priežiūros ir kitų specialistų darbą?  


Mokykla per pastaruosius penkerius metus pastebimai pasikeitė. Vadovaujant direktorei Lijanai Giedaitienei, iš esmės pertvarkytos, rekonstruotos aplinkos ugdymui ir sveikatinimui.

Tikslingai panaudojant lėšas, skirtas iš valstybės ir miesto savivaldybės biudžetų, rekonstruotas baseinas, sporto salė, įrengtas keltuvas ir liftas, suremontuotos, atnaujintos klasės, miegamieji kambariai, užsiėmimams skirti specialieji kabinetai.
Įsigyti nauji, modernūs baldai klasėse, kabinetuose ir miegamuosiuose kambariuose.
Sukurtos maksimaliai kokybiškos sąlygos sveikatos sutrikimų turintiems vaikams gydytis ir mokytis. Aplinkos įvairios erdvės, fizioterapijos, hidroterapijos priemonės (vonios, baseinas) dabar pritaikyti su sunkia judėjimo negale mokiniams: yra įrengti keltuvai. Nebereikia rankomis kelti neįgaliojo baseine ar vonioje. Kineziterapijai ir ergoterapijai gauta nauja įranga, treniruokliai.
Be abejo, visi šie pokyčiai labai palengvina vaikų su judėjimo negale buitį. Lengviau ir kokybiškiau galime jiems padėti ugdomojoje veikloje bei atliekant gydomąsias procedūras.

Bendrojo lavinimo programose ypač akcentuojamas bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymas. Kaip jums sekasi įgyvendinti tuos uždavinius savo mokykloje?

Kiekvienam mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, atsižvelgiama į specifinius jo poreikius ir galimybes. Kiekvienas mokinys gali tobulėti, patirti sėkmę, čia gerbiama kiekvieno nuomonė.
Iš tiesų, ypatingas dėmesys mūsų mokykloje skiriamas bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymui. Su šiuo klausimu susijęs net bendrabučio pavadinimo pakeitimas, nes iš esmės pakito vykstančios veiklos. Dabar – tai Savarankiškumo ugdymo skyrius. Čia ne tik miegamieji kambariai, kuriuose gyvena atvykę iš kitų regionų vaikai, bet ir įrengta virtuvėlė, žaidimų, poilsio kambariai, išmanioji APPLE klasė.Gyvenant mokyklos bendrabutyje skatinamas savarankiškumas, ugdoma socialinė, pilietinė, kultūrinė branda. Nuolat gyvenantys gali išsiskalbti, išsilyginti savo drabužius. Savaitgaliais su auklėtojomis vaikai kepa pyragus, gamina ir ragauja sveikuoliškus patiekalus, vaisių kokteilius. Veikla virtuvėlėje labai patinka ir mergaitėms, ir berniukams.Gyvenimas mokykloje vyksta ne tik visą darbo dieną, bet ir savaitgaliais. Po pietų miego mokiniai, prižiūrimi auklėtojų ir mokytojų padėjėjų, atlieka namų darbus, dalyvauja įvairiuose būreliuose, respublikos ir tarptautinių projektų veiklose, sveikatinimo procedūrose.

Kiekvienas vaikas gali pasirinkti patinkamą veiklą būreliuose. Jų yra net aštuoni: Dramos studija, Floristikos, Maisto gaminimo, Fotografų, Sporto, Informacinių technologijų, Dailės būreliai, Vokalinis ansamblis. Mokome vaikus būti iniciatyviais, aktyviais, smalsiais. Todėl, jau užvėrus mokyklos duris, daugumai jų puikiai sekasi pritapti ir gyventi pilnavertį gyvenimą.

Pamokinėje ir popamokinėje ugdomojoje veikloje siekiame, kad vaikai suvoktų sveiko gyvenimo būdo svarbą ir patys gyventų pagal Vydūno principą: ,,Geriausias būdas gydytis yra išmintingai gyventi: maitintis, ilsėtis, dirbti, jausti, manyti.“

Nuo ugdymo programos neatsiejamas mokinių kultūros, tradicijų, meninio pojūčio puoselėjimas. Žinia, mokykloje tam skiriamas didelis dėmesys.

Iki COVID-19 pandemijos tikslingai naudojome mokiniams skirtas ,,Kultūros paso“ ir ,,Kultūros krepšelio“ lėšas – edukacinėms išvykoms, kultūriniams renginiams už mokyklos ribų. „Kultūros krepšeliu“ (Šiaulių miesto biudžeto lėšomis) besąlygiškai gali naudotis visi mūsų mokyklos vaikai, nežiūrint, iš kur yra atvykę. Rėmėjų dėka, aktyvūs, padarę didžiausią pažangą mokiniai apdovanojami net piniginėmis premijomis – iki 50 eurų.

Dabar mokyklos švenčių tradicijas apribojo pandemija. Tačiau pedagogų iniciatyva skatinamas mokinių kūrybiškumas, rengiant progines meninių darbelių parodas mokyklos patalpose, grupėse tęsiant įvairias tautinių švenčių tradicijas, dalyvaujant kultūrinėse edukacijose nuotoliniu būdu.Su kokiais iššūkiais susiduriate kasdieninėje veikloje?

Kaip ir visą pasaulį, mus palietė COVID-19 pandemija. Tai tikrai labai sudėtingas iššūkis.
Mūsų mokykla išvengė visiško karantino, dirbame visus šiuos mokslo metus kontaktiniu būdu. Tebuvo trumpalaikiai karantinai keliose klasėse dėl darbuotojų ligos.

Mokinių judėjimą į pamokas, valgyklą, užsiėmimus kontroliuojame srautais. Visi – personalas, pedagogai ir vaikai, išskyrus pradinukus ir turinčius kvėpavimo sutrikimų, privalo dėvėti veido apsaugines kaukes ir laikytis griežtų higienos reikalavimų. Dauguma darbuotojų jau yra paskiepyti, kiti nuolat testuojasi. Žodžiu, esame atsakingi ir stengiamės išlikti sveiki ir darbingi.

Esate tikrai išskirtinė mokykla. Kokie ateities lūkesčiai?

Mūsų svarbiausias siekis – teikti kokybiškas gydymo ir ugdymo paslaugas šalies mokiniams su įvairiais sveikatos sutrikimais ir negalavimais. Mokyklos bendruomenė – medikai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, aptarnaujantis personalas – visada pasiruošę padėti sergantiems vaikams. Juk esame mokykla, kurioje sukurtos maksimalios, sveikatą tausojančios ir gerinančios sąlygos ugdyti ir ugdytis sveikatos problemų turintiems vaikams.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Vitalija Jakubauskienė
Nuotraukos – mokyklos svetainės ir Vitalijos Jakubauskienės
 
 
 
 
 

Reklama