Mokinių priėmimas į 1-ąsias ir 5-ąsias klases
  NAUJIENOS

Mokinių priėmimas į 1-ąsias ir 5-ąsias klases

Kategorija:

Miestas:
Sausio 6 d. prasideda mokinių priėmimas į Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų 1-ąsias ir 5-ąsias klases.
 
Priėmimo kriterijai:
Pirmumo teisę turi vaikai, gyvenantys (deklaravę gyvenamąją vietą) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei tokių prašymų daugiau nei galima priimti vaikų, bus atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.
Negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje (t. y. deklaravę gyvenamąją vietą kitų mokyklų teritorijose) priimami į likusias laisvas vietas pagal prašymų gavimo datą ir laiką. Jei prašymų yra daugiau nei laisvų vietų, pirmiausia priimami turintieji specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniai, kurių broliai ir seserys jau mokosi mokykloje, gyvenantieji arčiausiai mokyklos (pateikę pirmumą patvirtinančius dokumentus).
 
Į Alfonso Lipniūno progimnaziją, Vytauto Žemkalnio gimnaziją ir specialiąsias mokyklas mokiniai priimami pačiose mokyklose. Į „Aušros“, „Ąžuolo“, Beržų, Rožyno, „Saulėtekio“, „Šaltinio“, „Vilties“, „Vyturio“, „Žemynos“ progimnazijas, Pradinę ir Mykolo Karkos pagrindinę mokyklas – centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje.
 Iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kas deklaravo gyvenamąją mokyklos  aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. priimama į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.
 
Pateikiami dokumentai:
1. prašymas:
1.1 1A priedas – centralizuotai į 1-ąją klasę priimamiems mokiniams, gyvenantiems mokyklos aptarnavimo zonoje, 1B priedas – joje negyvenantiems;
1.2. 2A priedas – centralizuotai į 5-ąją klasę priimamiems mokiniams, gyvenantiems mokyklos aptarnavimo zonoje, 2B priedas – joje negyvenantiems;
2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.
             Gali būti pateikti pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo, pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys.
Pastaba. Vaiko sveikatos pažymėjimo, gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos  pateikti nereikia.
 
Prašymas ir kiti dokumentai teikiami  Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui (Laisvės a. 23, 102 kab.) arba skenuotos skaitmeninės kopijos siunčiamos el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt  nuo sausio 6 d. 8 val. (išsiųstos anksčiau neregistruojamos).
Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma el. paštu nesiunčiama, pateikiamas popierinis variantas.
 
               Daugiau informacijos – tel. 8 45 501 386, el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt.                      
 
              Komunikacijos skyrius
 
 
 

Reklama