NAUJIENOS
Apdovanoti šimtukininkai iš Pamario

Moderniausi geofiziniai tyrimai Gedimino kalno problemoms spręsti prasidės jau po savaitės

Kategorija:

Miestas:
Per birželio 21 d. Vilniuje vykusį Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) ir Lenkijos valstybinio geologijos instituto (PIG) specialistų delegacijų susitikimą buvo sutarta dėl bendrų Gedimino kalno tyrimų darbų. Jie bus pradėti po savaitės – birželio 28 dieną.
Tyrimų tikslas – nustatyti kalno erdvinę geologinę sąrangą, šlaitų deformacijų dydį ir įtrūkimų gylį, nustatyti karo metu kalne įrengtų tunelių ir kitų patalpų buvimo vietą. Rezultatai bus panaudoti pietrytinio šlaito tvarkymo projektui parengti ir kitų šlaitų stabilizavimo priemonėms numatyti.
Į Vilnių atvyks penki lenkų specialistai su savo aparatūra ir PIG lėšomis atliks Gedimino kalno tyrimus keturiais metodais: elektrotomografijos, sekliosios seismikos, geolaidumo ir georadaro. Tokie kompleksiniai geofiziniai tyrimai, kaip sakė LGT direktorius Jonas Satkūnas, Lietuvoje dar nebuvo atliekami.

Juose dalyvausiantys LGT specialistai teiks geologinius ir geodezinius duomenis, logistinę pagalbą. Pirmiausia bus tiriamas pietrytinis, labiausiai pažeistas ir aktyviai besideformuojantis šlaitas. Į šio šlaito deformacijas ir jų keliamą grėsmę Kunigaikščių rūmams dėmesį atkreipė Vilniuje nuo pirmadienio viešėjusios PIG delegacijos ekspertai.
Ši delegacija, vadovaujama PIG direktoriaus Slavomiro Mazureko, į Lietuvą atvyko aplinkos ministro Kęstučio Navicko iniciatyva ir Vyriausybės kanclerės Mildos Dargužaitės kvietimu. Lenkų ekspertai apžiūrėjo Gedimino kalną, susipažino su tyrimų rezultatais ir kalno šiaurės vakarinio šlaito tvarkybos projektu.

Sutarus dėl bendrų geofizinių tyrimų, darbas vyks trimis etapais. Ištyrus pietrytinį šlaitą, tyrimų darbai vyks kalno viršutinėje aikštelėje, o po to bus tiriami vakarinis ir pietinis šlaitai.

Komunikacijos skyrius 
 

Reklama